Hledám

hnojivo

obsahující

prvek

Na výživu

plodiny

Hledat
 • Molybden (Mo)
  4294.95
  Mo
 • Iontová forma
 • Anion/Kation
  MoO42-
 • Pro listy
 • Zdroj: Vulkanický
 • 15mm kolem kořenů

Molybden

(Mo)

Molybden je originální svým chováním, které je úplně odlišné od všech ostatních stopových prvků ve vztahu k půdnímu pH: není dostupní v kyselé půdě, ale je velmi rozpustný a mobilní v zásadité půdě. Vyskytuje se v malém množství a při aplikaci vyžaduje umírněnost a přesnost.
Mo
Rostlina
Rostlina
Půda
Půda
Plodiny
Plodiny
Původ
Původ
Klíče
Klíče
VÝZNAM PRO ROSTLINU:
Molybden se podílí zejména na enzymatických pochodech souvisejících s asimilací dusíku (nitrogenáza a dusičnanová reduktáza).
MECHANISMY ABSORPCE:
Rostliny přijímají molybden jako aniont z půdního roztoku.
INTERAKCE, SPECIFIČNOST:
Molybden funguje velmi dobře v synergii s fosforem. Síra má okyselující účinek na půdu blokující dostupnost molybdenu.
Na rozdíl od jiných stopových prvků je molybden v kyselé půdě v zásadě pro rostliny nedostupný. V takovém případě se silně váže na železo. Se zvyšující se hodnotou pH se molybden stává mobilnějším a násobí se jeho dostupnost. Dobrým zdrojem molybdenu je čerstvá organická hmota. To ovšem není případ rašeliny, která se tvoří za kyselých podmínek. Graf ukazuje různé formy molybdenu v souvislosti s pH půdy. Je z něj jasné, že dostupnost molybdenu pro rostliny ve formě MoO42- se rychle zvyšuje s rostoucí hodnotou pH.
ANALÝZA PŮDY:
Molybden se extrahuje zejména oxalátem. Analýza molybdenu v půdě není běžná, ale lze ji provést na požádání.

Tabulka citlivosti

Citlivost měření:
 • Velmi

 • Důkladně

 • Středně

Mo
Sugar Beet
pšenice
mrkev
vojtěška
meloun
Brambory
soja
Tomatoes
Cauliflower
špenát
jetel
Letuce
Řepka
brokolice
citrusy
oves
hrášek
ředkvička
tuřín
kukuřice
Ječmen
žito
čirok
rýže
jablka a hrušky
Vinná réva
chřest
broskev

Tabulka citlivosti & Příznaky

Příznaky nedostatku molybdenu se projevují nedostatkem dusíku v luštěninách. Since Mo is necessary for the activity of nitrogenase and the fixation of N 2 , an N-deficiency can be observed. Na brukvích se objevuje chloritický plak na listech, který je měkký a šedavý. V nejzávažnějších případech se listy rostlin úplně deformují.

Nadbytek & Potřeba

Nadbytek molybdenu blokuje měď a může vyvolat její nedostatek v obilninách a pícninách. Acidofilní plodiny jako je kaučukovník jsou na nadbytek molybdenu citlivé.

Obsah v půdě se velmi liší podle zdrojové horniny, obsahu železa a kyselosti. Obecně je využitelný molybden více přítomen v alkalických půdách, půdách bohatých na organickou hmotu a mladých půdách vzniklých z vulkanických hornin, zatímco půdy bohaté na železo mají molybdenu málo. Hnojiva obsahují molybden ve formě molybdenátu sodíku nebo amonia.
OBSAH V PŮDĚ:
Testy obsahu molybdenu v půdě se běžně neprovádějí. Avšak půda bohatá na železo a chudá na molybden může způsobovat nedostatek Mo pro plodiny náročné na jeho obsah.
OBSAH V ORGANICKÉ HMOTĚ:
Vysoký obsah organické hmoty při nízkém pH může riziko nedostatku snižovat. Pravidelný přísun organické hmoty poskytuje rozpustný molybden využitelný rostlinami. Naopk přídavek rašeliny způsobuje zadržení molybdenu v huminových kyselinách.
KLIMA:
Vysoká teplota nad 25 ° C zvyšuje rozpustnost Mo v půdách. Suché podmínky na druhé straně způsobují nedostatky Mo.
PH:
Nejdůležitější faktor příjmu molybdenu rostlinami. Při vysokém pH je molybden velmi mobilní.
INTERAKCE S JINÝMI PRVKY:
Fosfor usnadňuje absorpci a transport molybdenu. Tato pozitivní interakce se projeví při kombinaci Mo s P. Vysoké hladiny železa přispívají ke snížené asimilaci Mo. Nadbytek mědi a přídavky Cu snižují absorpci Mo; a stejný účinek má mangan.