Memoriši

COMPLEX 20/8/8 +3MgO+10SO₃
Opis
COMPLEX 20/8/8 +3MgO+10SO₃ je kompleksno NPK đubrivo sa naglašenim azotom. Fosfor i sumpor su u vodorastvorljivom obliku. Đubrivo je obogaćeno magnezijumom i sumporom.
Preporuke za primenu
Ova formula se preporučuje za žitarice, kako u jesen, tako i u proleće. Takođe je pogodna za uljanu repicu, korenaste useve i kukuruz; kao dodatak stajskom đubrivu, naročito na zemljištima sa zadovoljavajućim sadržajem kalijuma i fosfata.

Veličina granule:

3,1-3,9 mm

Gustina:

1080 kg/m³

Boja:

Siva

Poreklo:

Linz

Beneficije
  • Izuzetne fizičke karakteristike obezbeđuju stabilnost tokom skladištenja i rukovanja
  • Hranljive materije su prisutne, uglavnom, u obliku rastvorljivom u vodi i lako su pristupačne biljkama
  • Lako rastvorljive hranljive materije čak i u vlažnom zemljištu
  • Lako se primenjuje
COMPLEX 20/8/8 +3MgO+10SO₃ related desktop image COMPLEX 20/8/8 +3MgO+10SO₃ related tablet image COMPLEX 20/8/8 +3MgO+10SO₃ related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Dokument je dodat u korpu za preuzimanje

checked item scroll to the top