TRAŽIM

ĐUBRIVO

KOJE SADRŽI

HRANLJIVI ELEMENT

ZA

USEV

Pretraži

Memoriši

UREA 46 N
Opis
Ekonomično, visokokoncentrovano đubrivo sa 46 % azota u amidnom obliku.
Preporuke za primenu
UREA 46 N se preporučuje za kukuruz i korenaste useve i/ili na zemljištu koje je bogato glinom. Inkorporacijom se pospešuje dejstvo đubriva UREA 46 N, a gubitak volatizacijom se smanjuje.

Veličina granule:

1.6-2.4 mm

Gustina:

0.705

Boja:

White

Poreklo

Linz

Beneficije
  • Izuzetne fizičke karakteristike obezbeđuju stabilnost tokom skladištenja i rukovanja
  • Urea je visoko koncentrovano đubrivo i sadrži 46% azota
  • Lako rastvorljive hranljive materije čak i u vlažnom zemljištu
Hranljivi elementi
%
N % ukupan 46
N % uree 46,0

Dokument je dodat u korpu za preuzimanje