TRAŽIM

ĐUBRIVO

KOJE SADRŽI

HRANLJIVI ELEMENT

ZA

USEV

Pretraži

Memoriši

L.A.T SUPREMO W 8/17/41 +B+Cu+Fe+Mn+Zn
Kompatibilnost
Naši proizvodi su kompatibilni s većinom proizvoda za zaštitu biljaka. Ali u svakom slučaju preporučujemo testiranje pre upotrebe.
Opis
Namenjen za prve faze u razvoja voća, sa azotom i kalijumom u pristupačnim oblicima koji obezbeđuju kontinuirani rast.
Preporuke za primenu
Za sisteme za fertigaciju: 1–3 g/l vode za navodnjavanje. Za folijarne tretmane: rastvor od 2–4%, što je 4–8 kg L.A.T SUPREMO W 8/17/41 +B+Cu+Fe+Mn+Zn za 200 l vode po hektaru na otvorenom polju Po potrebi ponoviti 2 do 3 puta.

Boja:

Roze

Poreklo

Moustier

Beneficije
  • Povećava toleranciju biljke na biotske i abiotske stresove
  • Poboljšava zrelost, kvalitet i rok trajanja voća
  • Podstiče rast u gustoj sadnji
  • Pogodan za ishranu u završnoj fazi