TRAŽIM

ĐUBRIVO

KOJE SADRŽI

HRANLJIVI ELEMENT

ZA

USEV

Pretraži

Memoriši

L.A.T SUPREMO W 20/20/20 +B+Cu+Fe+Mn+Zn
Kompatibilnost
Naši proizvodi su kompatibilni s većinom proizvoda za zaštitu biljaka. Ali u svakom slučaju preporučujemo testiranje pre upotrebe.
Opis
Balansirano, složeno đubrivo, namenjeno osnovnom đubrenju kao i za primenu tokom vegetacije.
Preporuke za primenu
Za sisteme za fertigaciju: 1–3 g/l vode za navodnjavanje. Za folijarne tretmane: rastvor od 2–4%, što je 4–8 kg L.A.T SUPREMO W 20/20/20 +B+Cu+Fe+Mn+Zn za 200 l vode po hektaru na otvorenom polju Po potrebi ponoviti 2 do 3 puta.

Boja:

Žuta

Poreklo

Moustier

Beneficije
  • Sve namene
  • Sve faze
  • Potpuna ishrana