TRAŽIM

ĐUBRIVO

KOJE SADRŽI

HRANLJIVI ELEMENT

ZA

USEV

Pretraži
 • Molibden (Mo)
  4294.95
  Mo
 • Jonski oblik
 • Anjon/Katjon
  MoO42-
 • List
 • Izvor: Vulkanska masa
 • 15 mm oko korena

Molibden

(Mo)

Ponašanje molibdena se potpuno razlikuje od drugih mikroelemenata, u odnosu na pH vrednost zemljišta: nije dostupan u kiselom zemljištu, ali postaje vrlo rastvorljiv i može se mobilisati u baznom zemljištu. Količine koje se primenjuju su veoma male i zahtevaju preciznost i umerenost u primeni.
Mo
Biljka
Biljka
Tlo
Tlo
Kulture
Kulture
Poreklo
Poreklo
Ključne stavke
Ključne stavke
VAŽNOST ZA BILJKU:
Molibden je uglavnom deo enzimskih mehanizama vezanih za usvajanje azota (nitrogenaza i nitratna reduktaza).
MEHANIZMI APSORPCIJE:
Molibden se apsorbuje putem zemljišnog rastvora kao anjon.
INTERAKCIJE, SPECIFIČNOST:
Molibden sasvim dobro deluje u sinergiji sa fosforom. Sumpor ima efekat kiseljenja zemljišta što otežava dostupnost molibdena.
Za razliku od drugih mikroelemenata, molibden nije dostupan u kiselim zemljištima. U tom slučaju je snažno vezan za gvožđe. Sa povećanjem pH vrednosti, molibden postaje mobilan i njegova dostupnost se znatno povećava. Sveža organska materija osigurava dobro snabdevanje molibdenom. Ovo očigledno nije slučaj sa tresetom, koji se razvija u kiselim uslovima. Na grafikonu su prikazani različiti oblici molibdena u odnosu na pH vrednost zemljišta. Jasno se vidi da se sadržaj MoO42-, u obliku koji biljke mogu usvojiti, snažno povećava sa povećanjem pH vrednosti.
ANALIZA ZEMLJIŠTA:
Molibden se ekstrahuje posebno sa oksalatom. Analiza tla za molibden nije česta, ali se može uraditi na zahtev.

Tabela osetljivosti

Merač osetljivosti:
 • Veoma

 • Znatno

 • Umereno

Mo
Sugar Beet
pšenica
mrkva
lucerka
dinja
Krompir
soja
Paradajz
Cauliflower
spanać
detelina
Letuce
uljana repica
brokoli
limun
ovas
grašak
rotkva
repa
kukuruz
Ječam
raž
sirak
pirinač
jabuka i kruška
Vinova loza
asparagus
breskva

Tabela osetljivosti& simptomi

Simptomi nedostatka molibdena slični su simptomima nedostatka azota kod mahunarki. Pošto je molibden neophodan za aktivnost nitrogenaze i fiksiranje N2, može se uočiti nedostatak azota. Kod krstašicama se na listovima između nerava pojavljuje hloroza, koja ima sivkast izgled i meku konzistenciju. U najtežim slučajevima, listovi biljaka su potpuno deformisani.

Suficit & potrebe

Prekomerni molibden blokira bakar i može izazvati nedostatke u žitaricama i krmnom bilju. Acidofilne kulture, kao što je guma, su osetljive na bilo kakav višak molibdena.

Sadržaj zemljišta u velikoj meri varira u zavisnosti od izvornih stena, sadržaja gvožđa i nivoa kiselosti. Sadržaj usvojivog molibdena je veći u alkalnom zemljištu, zemljištu bogatom organskim materijama i mladom zemljištu koje je nastalo od vulkanskih stena, dok zemljišta bogata gvožđem imaju niski sadržaj molibdena. Đubriva sadrže molibden u obliku natrijum ili amonijum molibdata.
SADRŽAJ ZEMLJIŠTA:
Testovi zemljišta na molibden se ne obavljaju redovno. Međutim, zemljišta siromašna molibdenom i bogata gvožđem dovode do pojave simptoma nedostatka.
SADRŽAJ ORGANSKE MATERIJE:
Visok sadržaj organske materije može, pri niskoj pH vrednosti, smanjiti rizik od nedostatka. Redovni unosi organske materije mogu obezbediti kulturama rastvorljivi molibden. Nasuprot tome, unos treseta dovodi do zadržavanja molibdena u humusnim kiselinama.
KLIMATSKI USLOVI:
Temperature preko 25° C povećavaju Mo rastvorljivost u zemljištu. Sušni uslovi uzrokuju nedostatak Mo.
PH VREDNOST:
Ovo je najvažniji faktor za apsorpciju molibdena u biljkama. Pri visokim pH vrednostima, molibden je veoma pokretljiv.
INTERAKCIJA SA DRUGIM ELEMENTIMA:
Fosfor olakšava apsorpciju i transport molibdena. Ova pozitivna interakcija se uočava kada se molibden kombinuje sa fosforom. Visoki nivoi gvožđa doprinose ograničenju usvojivosti molibdena. Višak bakra kao i unosi bakra dovode do smanjenja apsorpcije molibdena; višak mangana pokazuje isti efekat.