TRAŽIM

ĐUBRIVO

KOJE SADRŽI

HRANLJIVI ELEMENT

ZA

USEV

Pretraži
  • Tekstura zemljišta
  • Min. Temperatura
  • pH
  • Potrebe za vodom
  • Vernalizacija
  • Gustina useva
  • Dubina setve
Ovas
Ključne činjenice
Opšte informacije
Opšte informacije
Potreba za hranljivim materijama
Potreba za hranljivim materijama
Đubrenje
Đubrenje

Element

Iznošenje

Jedinica/t proizvodnje

Uklanjanje

Jedinica/t proizvodnje

Osetljivost na nedostatak

Umereno osetljivo

TE