... u pravoj količini

Cilj đubrenja je pružanje optimalne prihrane usevima u svim fazama njihovog životnog ciklusa kako bi se postigli određeni prinos i kvalitet. Redovna primena đubriva dalje omogućava održavanje plodnosti zemljišta. Primena prave doze je od ključne važnosti za efikasnu upotrebu đubriva. Primena premalo ili previše đubriva nije poželjna zato što to može smanjiti prinos, uticati na kvalitet i imati negativan efekat na ekonomsku opravdanost proizvodnje. Prava doza je ključni činilac integrisanog đubrenja koje je dostupno zahvaljujući liniji proizvoda kompanije Borealis L.A.T. Naše formulacije su bogate hranljivim materijama koje se mogu direktno apsorbovati. U kombinaciji s upotrebom naših poljoprivrednih alatki za određivanje prave doze garantuju maksimalnu efikasnost.
Izaberite pravu dozu
Izaberite pravu dozu
Sprečite volatilizaciju
Sprečite volatilizaciju
Zašto N & S
Zašto N & S
Zašto P & K
Zašto P & K
NISU SVI OBLICI AZOTA JEDNAKI 

Volatilizacija može da ima uticaja na sva đubriva koja sadrže značajan udeo uree ili amonijačnog azota. Zato su urea i rastvor azota izuzetno osetljivi na volatilizaciju. Količina azota koji se ispusti u vazduh se gubi iz prihrane biljke!


Đubriva bogata nitratom, kao što su đubriva kompanije Borealis L.A.T se ne volatizuju. Zato su efikasnija: primenjene količine su dostupne biljkama i nema gubitaka!


Potencijalni gubitak usled volatizacije je značajan: dodati EMEP izvor s rastvorom azota, potencijalno se gubi 8% primenjenog azota usled volatizacije s ureom, potencijalno se gubi 12% primenjenog azota usled volatizacije - Volatizacija amonijaka uvećava ekološke (acidifikacija vazduha) i poslovne (negativni efektni na dobru prihranu useva i posledično prinosa) rizike. Tim fenomenom se objašnjava razlika u efikasnosti različitih đubriva.

Zašto P & K related desktop image Zašto P & K related tablet image Zašto P & K related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
EKONOMSKI UTICAJ
Gubici usled volatizacije amonijaka tokom primene mineralnog ili organskog đubriva su dugo poznati kao glavni razlog smanjene efikasnosti đubriva. Volatizovani azot ne doprinosi prihrani biljke i tako dovodi do gubitka prinosa koji puno koštaju poljoprivredne proizvođače. Pošto se količina azota koji se gubi usled volatizacije ne može proceniti, proizvođači obično primenjuju prekomerne doze kako bi nadoknadili eventualni gubitak. Ova sistematska praksa povećavanja doza dovodi do hroničnog prekomernog đubrenja, smanjuje ekonomsku opravdanost i utiče na životnu sredinu.
EKOLOŠKI RIZIK

Smanjenje emisije amonijaka je neophodno za zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi. Pošto se nataloži, amonijak doprinosi acidifikaciji zemljišta, što dovodi do gubitka biološke raznovrsnosti i cvetanja vode. Takođe je uključen u formiranju prašine koja oštećuje kvalitet vazduha i ima uticaj na naše zdravlje. 96% emisije NH3 u Francuskoj dolazi iz poljoprivredne proizvodnje, od čega je 76% rezultat upotrebe stajskog đubriva i 20% rezultat primene mineralnih đubriva.


Izbor đubriva s niskim potencijalom za volatizaciju garantuje efikasnost i precizno doziranje.

RAZUMEVANJE FENOMENA VOLATIZACIJE AMONIJAKA
Volatizacija amonijaka je proces u kom se NH4+  pretvara u svoj gasni oblik NH3 i ispušta se u atmosferu. Dešava se na površini zemljišta, iz izvora amonijačnog azota: urea ili stajskog đubriva.  Gubitak azota usled volatizacije amonijaka je blisko povezano s uslovima zemljišta (pH vrednost, kapacitet izmene, poroznost, sadržaj vode itd.) i lokalnih vremenskih uslova (padavine, temperatura, brzina vetra, atmosferska vlažnost itd.) Hemijski oblik mineralnog đubriva (koje je bogato urea azotom i amonijak azotom) i njegov oblik (tečni ili čvrsti) su važni parametri koji određuju volatizaciju amonijaka.
UKLJUČENA SU ČETIRI FIZIČKO-HEMIJSKA FENOMENA

1. Povećanje količine amonijaka u zemljištu Volatizacija zavisi od udela azota u đubrivu koje može da bude prisutno u obliku amonijaka.

2. Transfer između slojeva zemljišta Transferi između slojeva zemljišta zapravo umanjuju dostupnost amonijak azota na površini. Zato svaki faktor koji poboljšava infiltraciju azota smanjuje volatilizaciju (npr. inkorporacija đubriva u zemljište).

3. Fizičko-hemijski balans Balans između različitih vrsta (amonijak-jon amonijum) i oblika (apsorbovani, rastvorljivi, gasni) određuje razmeru amonijak azota u obliku gasnog amonijaka. Taj balans zavisi od pH vrednosti, temperature i kapaciteta katjonske izmene (KKI).

4. Transfer u atmosferu Transfer u atmosferu u osnovi zavisi od brzine vetra, ali svi vremenski i površinski uslovi su uključeni u taj mehanizam

Zašto P & K related desktop image Zašto P & K related tablet image Zašto P & K related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Integrisana upotreba hranljivih materija uzima u obzir posebnosti njihovog ciklusa. Azot i sumpor, koji su u svom mineralnom stanju pokretni u zemljištu, se integrišu tokom perioda trajanja useva ili dela ciklusa useva. U skladu s tim, odluka o primeni mikroelemenata zavisi od useva koji se uzgaja.
ZAŠTO N ?
Prilagođeno đubrenje omogućava balans između zahteva biljke za azotom s jedne strane i zalihe azota s druge - zalihe iz zemljišta, azot obezbeđen mineralnim đubrivima i stajskim đubrivom. Tradicionalno se koristi slika vage. Ako je zaliha niža od zahteva useva, ciljni prinos se ne postiže i umanjuje se ekonomska opravdanost proizvodnje.
Zašto P & K related desktop image Zašto P & K related tablet image Zašto P & K related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Potrebe biljke zavise od sorte, vrste i ciljnog prinosa. One su povezane sa nivoom biomase koji treba dostići, što određuje ekonomski rezultat kulture. Metod obračuna je privremen, odmah pre nego što usev uđe u fazu intenzivne apsorpcije (krajem zime kod pšenice), na osnovu hipoteza o očekivanoj proizvodnji i dinamike usvajanja azota iz zemljišta. Kako bi obračun bio relevantniji, treba izmeriti ostatak azota (zalihu mineralnog azota koja je već dostupna krajem zime).
Zašto P & K related desktop image Zašto P & K related tablet image Zašto P & K related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
ZAŠTO SUMPOR ?
U proteklih 25 godina, količina SO2 u vazduhu se usled industrijske aktivnosti umanjila šest puta i nastavlja da se smanjuje. Ključan trenutak je na kraju zime, kada zemljište treba da pruži sulfat koji se može direktno apsorbovati, ali kada niska mineralizacija u februaru i martu odlaže obezbeđivanje sumpora koji se može apsorbovati. Isto se dešava i s azotom. Sumpor je veoma pokretan u zemljištu i osetljiv na ispiranje tokom obilnih padavina. Nedovoljna dostupnost sumpora može dovesti do značajnog gubitka prinosa i zato se fiksna količina uvek treba primeniti na kraju zime. Primena sumpora na kraju ciklusa ima uticaj na kvalitet žitarice zato što povećava sadržaj proteina.
Zašto P & K related desktop image Zašto P & K related tablet image Zašto P & K related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Đubrenje fosforom i kalijumom đubrenje se palnira za duži period, shodno rotaciji useva. Metod PK đubrenja se zasniva na četiri kriterijuma:


  • Nivo zahteva useva
  • Sadržaj PK u zemljištu Istorija đubrenja
  • Povraćaj ostataka
  • Niže su potrebe i količine iznetih hraniva prinosom po usevu.