TRAŽIM

ĐUBRIVO

KOJE SADRŽI

HRANLJIVI ELEMENT

ZA

USEV

Pretraži

Koristite pravi proizvod...


Kompanija Borealis L.A.T nudi veliki broj različitih visokokvalitetnih đubriva. Mnoge formulacije, u kombinacijama i odnosima među hranljivim materijama (primarne, sekundarne i mikro hranljive materije) pokrivaju sve potrebe za prihranom u svim glavnim fazama rasta vaših useva. Zahvaljujući ovom obimnom portfoliju, pronaći ćete odgovarajući i efikasan program đubrenja bez obzira na metod proizvodnje i poljoprivredni kontekst. Posvećeni smo razvoju naših formula tako da pruže visoku apsorpciju, i u folijarnoj primeni i u primeni na zemljištu. To znači da vam garantujemo prihranu sa vidljivim efektima.
Naša linija granulisanih đubriva se sastoji od:
 • Azotnih đubriva
 • Azot sa sumporom
 • Granulisanih/složenih đubriva NP i NPK


S više prednosti:

 • bogati nitratnom formom azota 
 • lakopristupačan sumpor
 • lakopristupačan fosfor
Naša linija specijalnih đubriva se sastoji od:
 • Tečno đubrivo
 • Đubrivo rastvorljivo u vodi
 • Đubriva za staklenike


S više prednosti:

 • Tečna đubriva
 • Vodotopiva đubriva
 • Đubriva za staklenike
Nitratni azot
Nitratni azot
Sinergija hranljivih materija
Sinergija hranljivih materija
Nitratni azot za efikasnost.
Nisu svi oblici azota jednako efikasni. Od tri moguća oblika (urea, amonijačni i nitratni), nitratni daje najbolje rezultate na usevima.
Nitrat je hemijski oblik za prihranu biljke koji najviše odgovara biljkama.
Nitrat je oblik koji se može direktno apsorbovati, za razliku od uree i amonijačnog oblika koji moraju da prođu mikrobne i fizičko-hemijske transformacije u zemljištu pre nego što biljka može da ih unese. Te transformacije zavise od temperature zemljišta i potrebno je odgovarajuće vreme. To dovodi do rizika od nedostataka za biljke. Uz to, azot može da se izgubi tokom transformacija i da izazove negativni efekat na rast biljke i da loše utiče na životnu sredinu.
Izbor đubriva bogatog nitratom znači odabir preporučenog oblika azota za prihranu biljke. To je direktno dostupan oblik koji je dostupan bez obzira na temperaturu zemljišta i aktivnost mikroba. Sva naša granulisana đubriva za primenu na zemljištu su bogata nitratom. Kada birate Borealis L.A.T, birate efikasnost.

Linija đubriva kompanije Borealis L.A.T obuhvata nekoliko formula s kombinacijom hranljivih materija. Izbor hranljivih materija i njihov sastav su podržani našim stručnim poljoprivrednim znanjem i istraživanjem sinergije hranljivih materija kako bi prihrana bila efikasnija.


 • N+S : azot i sumpor u potpunosti
 • NPK: Različite formulacije koje pokrivaju sve potrebe useva
 • Specijalne vrste đubriva: Različite formulacije s najvažnijim hranljivim materijama i mikroelementima
N+S: Komplementarnost između azota i sumpora
Azot i sumpor su od ključne važnosti za sintezu proteina. Oba su neophodna za formiranje više aminokiselina i imaju ulogu u aktiviranju enzima i koenzima. Pošto su komponente hlorofila, njihova uloga u rastu i prinosu je od suštinskog značaja. Sinergija između N i S je dobro poznata. Apsorpcija sumpora poboljšava iskorišćavanje azota. Dinamika apsorpcije sumpora kod žitarica je bliska dinamici apsorpcije azota. To znači da sumpor treba primeniti u isto vreme kada i nitratni azot. Sinergija između N/S kroz kombinovanu primenu dva elementa značajno podiže sadržaj proteina zrna i tako i kvalitet hleba koji se pravi od pšenice.
NPK: Različite formulacije koje pokrivaju sve potrebe useva
Usevima su potrebni azot, fosfor i kalijum za visok prinos i kvalitet. Linije proizvoda COMPLEX i VARIO kompanije Borealis L.A.T pokrivaju ove potrebe upotrebom efikasnih i visoko koncentrovanih formi hranljivih materija. Linije proizvoda COMPLEX i VARIO pokrivaju sve potrebe biljaka tokom čitavog vegetativnog ciklusa. Na kraju zime, nakon dugog hladnog i vlažnog perioda, dostupnost hranljivih materija u zemljištu je niska. NPK COMPLEX đubriva su idealna za prolećno đubrenje i obezbeđuju osnovna hraniva mladim biljkama.

Kompletan sastav pruža značajne nutritivne prednosti za biljke tako što učvršćuje sinergiju između hranljivih materija: đubrenje u kombinaciji je efikasnije od izolovanog đubrenja.


 • N + K: Apsorpcija kalijuma stimuliše apsorpciju jona azota i prenosi ih do listova.
 • P + K: Primena u periodu ponovnog rasta unapređuje zdrav razvoj i snagu.
 • P + N: Za efekat pokretanja tokom ponovnog rasta.
Specijalne vrste đubriva: Različite formulacije s najvažnijim hranljivim materijama i mikroelementima
Linija specijalnih đubriva vam omogućava da odgovorite na sve potrebe vaših useva za hranljivim materijama. Različite formulacije s najvažnijim hranljivim materijama odgovaraju na potrebe svih useva u različitim fazama rasta tako što učvršćuju sinergiju između elemenata.
Više formulacija s različitim hranljivim materijama