Koristite pravi proizvod...

Kompanija Borealis L.A.T nudi veliki broj različitih visokokvalitetnih đubriva. Mnoge formulacije, u kombinacijama i odnosima među hranljivim materijama (primarne, sekundarne i mikro hranljive materije) pokrivaju sve potrebe za prihranom u svim glavnim fazama rasta vaših useva. Zahvaljujući ovom obimnom portfoliju, pronaći ćete odgovarajući i efikasan program đubrenja bez obzira na metod proizvodnje i poljoprivredni kontekst. Posvećeni smo razvoju naših formula tako da pruže visoku apsorpciju, i u folijarnoj primeni i u primeni na zemljištu. To znači da vam garantujemo prihranu sa vidljivim efektima.
NAŠA LINIJA GRANULISANIH ĐUBRIVA SE SASTOJI OD:
 • Azotnih đubriva
 • Azot sa sumporom
 • Granulisanih/složenih đubriva NP i NPK


S više prednosti:

 • bogati nitratnom formom azota 
 • lakopristupačan sumpor
 • lakopristupačan fosfor
Koristite pravi proizvod... related desktop image Koristite pravi proizvod... related tablet image Koristite pravi proizvod... related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
NAŠA LINIJA SPECIJALNIH ĐUBRIVA SE SASTOJI OD:
 • Tečno đubrivo
 • Đubrivo rastvorljivo u vodi
 • Đubriva za staklenike


S više prednosti:

 • Tečna đubriva
 • Vodotopiva đubriva
 • Đubriva za staklenike
Koristite pravi proizvod... related desktop image Koristite pravi proizvod... related tablet image Koristite pravi proizvod... related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Nitratni azot
Nitratni azot
Sinergija hranljivih materija
Sinergija hranljivih materija
NITRATNI AZOT ZA EFIKASNOST.
Nisu svi oblici azota jednako efikasni. Od tri moguća oblika (urea, amonijačni i nitratni), nitratni daje najbolje rezultate na usevima.
NITRAT JE HEMIJSKI OBLIK ZA PRIHRANU BILJKE KOJI NAJVIŠE ODGOVARA BILJKAMA.
Nitrat je oblik koji se može direktno apsorbovati, za razliku od uree i amonijačnog oblika koji moraju da prođu mikrobne i fizičko-hemijske transformacije u zemljištu pre nego što biljka može da ih unese. Te transformacije zavise od temperature zemljišta i potrebno je odgovarajuće vreme. To dovodi do rizika od nedostataka za biljke. Uz to, azot može da se izgubi tokom transformacija i da izazove negativni efekat na rast biljke i da loše utiče na životnu sredinu.
Sinergija hranljivih materija related desktop image Sinergija hranljivih materija related tablet image Sinergija hranljivih materija related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Izbor đubriva bogatog nitratom znači odabir preporučenog oblika azota za prihranu biljke. To je direktno dostupan oblik koji je dostupan bez obzira na temperaturu zemljišta i aktivnost mikroba. Sva naša granulisana đubriva za primenu na zemljištu su bogata nitratom. Kada birate Borealis L.A.T, birate efikasnost.
Sinergija hranljivih materija related desktop image Sinergija hranljivih materija related tablet image Sinergija hranljivih materija related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Linija đubriva kompanije Borealis L.A.T obuhvata nekoliko formula s kombinacijom hranljivih materija. Izbor hranljivih materija i njihov sastav su podržani našim stručnim poljoprivrednim znanjem i istraživanjem sinergije hranljivih materija kako bi prihrana bila efikasnija.


 • N+S : azot i sumpor u potpunosti
 • NPK: Različite formulacije koje pokrivaju sve potrebe useva
 • Specijalne vrste đubriva: Različite formulacije s najvažnijim hranljivim materijama i mikroelementima
N+S: KOMPLEMENTARNOST IZMEĐU AZOTA I SUMPORA
Azot i sumpor su od ključne važnosti za sintezu proteina. Oba su neophodna za formiranje više aminokiselina i imaju ulogu u aktiviranju enzima i koenzima. Pošto su komponente hlorofila, njihova uloga u rastu i prinosu je od suštinskog značaja. Sinergija između N i S je dobro poznata. Apsorpcija sumpora poboljšava iskorišćavanje azota. Dinamika apsorpcije sumpora kod žitarica je bliska dinamici apsorpcije azota. To znači da sumpor treba primeniti u isto vreme kada i nitratni azot. Sinergija između N/S kroz kombinovanu primenu dva elementa značajno podiže sadržaj proteina zrna i tako i kvalitet hleba koji se pravi od pšenice.
Sinergija hranljivih materija related desktop image Sinergija hranljivih materija related tablet image Sinergija hranljivih materija related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
NPK: RAZLIČITE FORMULACIJE KOJE POKRIVAJU SVE POTREBE USEVA
Usevima su potrebni azot, fosfor i kalijum za visok prinos i kvalitet. Linije proizvoda COMPLEX i VARIO kompanije Borealis L.A.T pokrivaju ove potrebe upotrebom efikasnih i visoko koncentrovanih formi hranljivih materija. Linije proizvoda COMPLEX i VARIO pokrivaju sve potrebe biljaka tokom čitavog vegetativnog ciklusa. Na kraju zime, nakon dugog hladnog i vlažnog perioda, dostupnost hranljivih materija u zemljištu je niska. NPK COMPLEX đubriva su idealna za prolećno đubrenje i obezbeđuju osnovna hraniva mladim biljkama.
Sinergija hranljivih materija related desktop image Sinergija hranljivih materija related tablet image Sinergija hranljivih materija related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Kompletan sastav pruža značajne nutritivne prednosti za biljke tako što učvršćuje sinergiju između hranljivih materija: đubrenje u kombinaciji je efikasnije od izolovanog đubrenja.


 • N + K: Apsorpcija kalijuma stimuliše apsorpciju jona azota i prenosi ih do listova.
 • P + K: Primena u periodu ponovnog rasta unapređuje zdrav razvoj i snagu.
 • P + N: Za efekat pokretanja tokom ponovnog rasta.
SPECIJALNE VRSTE ĐUBRIVA: RAZLIČITE FORMULACIJE S NAJVAŽNIJIM HRANLJIVIM MATERIJAMA I MIKROELEMENTIMA
Linija specijalnih đubriva vam omogućava da odgovorite na sve potrebe vaših useva za hranljivim materijama. Različite formulacije s najvažnijim hranljivim materijama odgovaraju na potrebe svih useva u različitim fazama rasta tako što učvršćuju sinergiju između elemenata.
Sinergija hranljivih materija related desktop image Sinergija hranljivih materija related tablet image Sinergija hranljivih materija related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
VIŠE FORMULACIJA S RAZLIČITIM HRANLJIVIM MATERIJAMA
Sinergija hranljivih materija related desktop image Sinergija hranljivih materija related tablet image Sinergija hranljivih materija related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow