... u pravo vreme

Hranljive materije moraju da budu dostupne u pravo vreme da bi prihrana biljke bila efikasna. To znači potrebu za hranljivim materijama rastvorljivim u vodi kako bi se odgovorilo na zahtev biljke u pravom trenutku. Drugim rečima, hranljive materije moraju da budu dostupne kada se javi potreba za njima! Usklađivanje primene đubriva s potrebama biljke je ključni faktor uspeha u unapređivanju efikasnosti đubriva.
PRIMENA AZOTA SPLIT METODOM
Usklađivanje dostupnosti azota s trenutnim potrebama biljke i stvarnom količinom hranljivih materija u zemljištu povećava prinose, umanjuje uticaj na životnu sredinu i optimizuje profit. Najbolja preporučena primena đubriva je primena u split metodi. Đubriva koja pružaju predvidivo otpuštanje azota koji je dostupan biljkama, poput onih koja imamo u portfoliju, su najpogodnija za đubrenje split metodom. Uz to, kompanija Borealis L.A.T je uključena u objavljivanje alatke za upravljanje azotom N-Pilot® koja pomaže poljoprivrednicima da mere potrebe biljke za azotom kako bi u skladu s tim podesili primenu azotnog đubriva i primenili ga onda kada je potrebno usevu. Đubriva zasnovana na azotu i alatka za upravljanje N-Pilot® su naše rešenje za vaš uspeh.
... u pravo vreme related desktop image ... u pravo vreme related tablet image ... u pravo vreme related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
PRIMENA KRAJEM ZIME
Primena đubriva tokom perioda intenzivnog porasta je potrebna za visok koeficijent usvajanja. To naročito važi za fosfatna đubriva. Kako bi se uklonio rizik od retrogradacije fosfata (insolubilizacije) ili ispiranja (nitrata, sulfata i kalijuma), neophodno je primeniti hranljive materije tačno onda kada su potrebne. Na kraju zime, nakon dugog hladnog i vlažnog perioda, dostupnost hranljivih materija u zemljištu je niska. Primena đubriva je od suštinske važnosti zato što zemljište može da obezbedi samo organske materije koje se ne mineralizuju na ispod određene temperature. Količine iz zemljišta su nedovoljne tokom perioda rasta. Tokom intenzivnog rasta, pšenici je potrebno 1 kg P2O5 po hektaru dnevno i više od 1,5 kg N/ha dnevno! Đubrenje na kraju zime NPK+S đubrivom optimizuje troškove primene, a visok kvalitet proizvoda optimizuje samu primenu. Primena NPK đubriva na početku perioda rasta omogućava brz vegetativni razvoj koji dugoročno garantuje prinose i kvalitet. Primena NPK đubriva u proleće takođe pomaže očuvanju plodnosti zemljišta.
MAKSIMIZOVANJE EFEKTA POSLEDNJE PRIMENE AZOTA
U maju i junu, u vreme poslednje primene azota na kraju intenzivnog rasta, poljoprivredni i vremenski uslovi ne dozvoljavaju uvek dobijanje maksimuma iz primenjenog đubriva. Rizik od volatilizacije je povećan kada su padavine nedovoljne, ispod 10 mm, tokom tri dana nakon primene. Nitratna forma azota nije osetljiva na gubitke usled volatilizacije i lakše se unosi direktno. Amonijum nitrat je bogat nitratom, što ga čini poželjnom formulom naročito u poslednjoj primeni. To potvrđuju mnogi poljoprivredni testovi: 0,3 poena više proteina s amonijum nitratom u poređenju s ureom, dugoročni test (izvod ADA/UNIFA) s rotacijom uljane repice/pšenice/ječma. 0,5% više proteina u proseku s amonijum nitratom u odnosu na rastvora azota, DEFRA testovi između 2003. i 2005. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu.