Pažljivo proverite pošiljaoca

Phishing poruke cirkulišu i prevaranti pokušavaju da dođu u posed neovlašćenih informacija

Ovo pismo služi kao upozorenje na potencijalne pokušaje prevaranata da manipulišu informacijama sa ciljem dobijanja koristi od finansijskih transakcija. Komunikacija korespondenata putem e-poruka se imitira kako bi se pristupilo informacijama o plaćanju.


Uvek veoma pažljivo proverite da li je adresa domena pošiljaoca pravilno napisana. Prevaranti koriste veoma sofisticirane načine za falsifikovanje adresa. Jedina originalna adresa domena Borealis je: @borealisgroup.com i @lat-news.com (samo za biltene).


Da bi se izbegla šteta izazvana phishing e-porukama, sledite naredne najbolje prakse za slanje e-poruka:

  • Potvrdite identitet pošiljaoca pre odgovora na e-poruku
  • Ne preuzimajte i ne otvarajte priloge i ne klikćite na veze u e-porukama za koje niste sigurni da su originalne i za koje sumnjate da mogu biti zlonamerne
  • Ne odgovarajte na tekstualne poruke i e-poruke u kojima se traže osetljive lične informacije, osim ukoliko možete da potvrdite da ih je poslala kompanija Borealis.
  • Ne otkrivajte nikave privatne informacije.
  • Ako primite sumnjivu e-poruku, trebalo bi da blokirate pošiljaoca i obrišete e-poruku kako bi se sprečili dalji pokušaji.
  • Obratite se IT sektoru u vezi sa svim phishing pokušajima


Borealis veoma ozbiljno shvata bezbednost informacija i od vas traži da budete veoma obazrivi kako bi se sprečila prevara.

U slučaju da primite bilo kakvu sumnjivu e-poruku sa lažirane adrese domena koja je slična Borealis adresi, odmah obavestite osobu za kontakt iz kompanije Borealis.