PET OBLASTI ODRŽIVOG RASTA

1. DOPRINOS ODRŽIVOM RAZVOJU

Rast globalne populacije i povećanje ekoloških rizika predstavljaju posebne izazove za poljoprivredu. Očekuje se da će svetska populacija dostići 9 milijardi do 2050. godine. Potrebe za hranom će se povećati 60% u odnosu na 2005. godinu i svaki hektar zemlje će morati da prehranjuje petoro ljudi. U tom kontekstu naš cilj mora da bude pomoć u pružanju više hrane na održiv način na globalnom nivou. Naš doprinos se ogleda u "pametnog" đubrenja pomoću visokokvalitetnih đubriva kako bi se unapredila efikasnost prihrane i smanjili gubici za životnu sredinu.

PET OBLASTI ODRŽIVOG RASTA related desktop image PET OBLASTI ODRŽIVOG RASTA related tablet image PET OBLASTI ODRŽIVOG RASTA related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
2. SMANJENJE EMISIJE ŠTETNIH GASOVA PROUZROKOVANE DRUMSKIM SAOBRAĆAJEM

U oblasti industrijskih rešenja, pružamo AdBlue®, vodeni rastvor uree visoke čistoće koji pomaže vozilima s dizel motorima kao što su kamioni, autobusi, traktori, kombajni, lokomotive itd. da ne premaše evropska ograničenja emisije štetnih gasova. AdBlue® se koristi za vozila sa sistemom selektivne katalističke redukcije (SCR) koji pretvara NOx u bezopasna azotna i vodena isparenja. Ova tehnologija se koristi i u putničkim vozilima od 2009. godine.

PET OBLASTI ODRŽIVOG RASTA related desktop image PET OBLASTI ODRŽIVOG RASTA related tablet image PET OBLASTI ODRŽIVOG RASTA related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
3. UTICANJE NA KLIMATSKU PROMENU

Efekti globalnog zagrevanja i klimatskih promena postaju primetni u mnogim krajevima sveta. Đubriva kao takva stimulišu unos CO2  kod useva. Povećanjem prinosa useva, smanjuju potrebu za konvertovanjem novog nekorišćenog zemljišta u poljoprivredno zemljišta, uz izbegavanje potencijalnog povećavanja godišnje globalne emisije GHG za oko 12%. U svojim postrojenjima odgovaramo na problem klimatske promene tako što implementiramo katalizatore i tehnologiju za redukciju emisije kako bismo ograničili emisije N2O naših proizvodnih procesa. Proizvodnja azotnih đubriva s niskom emisijom štetnih gasova u Lincu je dobila priznanje u vidu ekološke nagrade vlade Gornje Austrije IRIS 2009. godine.

PET OBLASTI ODRŽIVOG RASTA related desktop image PET OBLASTI ODRŽIVOG RASTA related tablet image PET OBLASTI ODRŽIVOG RASTA related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
4. IZGRADNJA I DELJENJE ZNANJA 360°

Izgradnja i deljenje znanja s različitim zainteresovanim stranama nam pomaže da dođemo do novih ideja koje doprinose održivom rastu, unapređenom portfoliju proizvoda i usluga, i generalno, uspostavljanju snažnih saveza za budući razvoj. Blisko sarađujemo s poljoprivrednom školom i istraživačkom institucijom Francisco Josephinum, u Wieselburg, Austrija. Pored naših zajedničkih istraživačkih radova u oblastima precizne poljoprivrede i razvoja tehnologije, sprovodimo naše terenske testove granularnih i specijalnih đubriva i podržavamo inicijative različitih nezavisnih organizacija kao što je Fertilizer Europe. Mi smo član-osnivač udruženja Cool Farm Tool Alliance, koje je razvilo aplikaciju Cool Farm Tool, onlajn kalkulator efekta staklene bašte, vode i biološke raznovrsnosti u poljoprivrednoj proizvodnji. Ovaj besplatni i jednostavni kalkulator pomaže poljoprivrednim proizvođačima da izmere emisiju ugljen-dioksida njihovih useva i stajskih produkata i da procene ekološki uticaj na vodu i na biološku raznovrsnost.

PET OBLASTI ODRŽIVOG RASTA related desktop image PET OBLASTI ODRŽIVOG RASTA related tablet image PET OBLASTI ODRŽIVOG RASTA related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
5. UNAPREĐIVANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI PROIZVODNJE

Kompanija Borealis je napravila veliki pomak na putu do energetske efikasnosti svojih pogona za proizvodnju đubriva sticanjem sertifikata ISO 50 0001 (decembar 2016. za postrojenje u Grand-Quevilly, Francuska i maj 2017. za postrojenje u Grandpuits, Francuska). Posedovanje tih sertifikata o energetskoj efikasnosti pokazuje posvećenost kompanije Borealis poboljšavanju svog uticaja na životnu sredinu i kontinualnoj optimizaciji proizvodnih procesa.

PET OBLASTI ODRŽIVOG RASTA related desktop image PET OBLASTI ODRŽIVOG RASTA related tablet image PET OBLASTI ODRŽIVOG RASTA related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow