Directly Available Nitrogen (DAN)

Đubriva Directly Available Nitrogen (DAN, direktno dostupni azot) zasnovana na nitratu i amonijaku kombinuju prednosti dva najjednostavnija oblika reaktivnog azota koji su direktno dostupni biljkama. Promovisanje ovog efikasnog izvora azota za prihranu biljke je inicijativa udruženja Fertilizers Europe i uz podršku kompanije Borealis L.A.T, đubriva DAN pomažu poljoprivrednicima da povećaju proizvodnju hrane i energije na ekološki efektivan i efikasan način.


Preuzmite brošuru o đubrivu DAN udruženja Fertilizers Europe na različitim jezicima ovde.