AdBlue®

pic.title pic.title

AdBlue® - 32,5 %-ni vodeni rastvor uree visoke čistoće

Šta je AdBlue®?

AdBlue® je vodeni rastvor uree visoke čistoće, sa 32.5 % uree u skladu sa ISO 22241 i CEFIC AUS 32 Dokumentom sa smernicama za obezbeđenje kvaliteta. Borealis Linz/Austria je proizvođač amonijuma i uree. Mi proizvodimo AdBlue® u integrisanom i zatvorenom procesu proizvodnje. Na ovaj način smo u mogućnosti da poštujemo visoke standarde kvaliteta. Investicijom u dva skladišna rezervoara od 1.000 m³ garantujemo laku dostupnost proizvoda na našoj lokaciji u Lincu.

 

Primena

Korsiti se kao agens redukcije NOx kod vozila sa SCR tehnologijom za postizanje EURO IV, V I VI standarda za dizel motore.

 

Oblast primene

Teški i srednje teški kamioni i autobusi sa SCR tehnologijom, traktori, građevinske mašine kao i putnički automobili na dizel gorivo. AdBlue®, koji se nalazi u posebnom rezervoaru vozila raspršuje se direktno u vreli izduvni gas. Voda isparava a urea se hidrolizuje u amonijak i CO2. U SCR katalizatoru, oksidi azota (NOx) reaguju sa amonijakom i prelaze u bezopasni azot i vodenu paru. AdBlue® je dostupan u za to namenjenim rezervoarima ili IBC pakovanjima od 1000 L.

 

EURO Norme: Dozvoljene količine NOx za teške i srednje kamione i autobuse su smanjene

Da bi se smanjila količina štetnih supstanci u atmosferi, Evropska unija (EU) počela je 1990. godine da postepeno smanjuje emisije koje su štetne za životnu sredinu postavljanjem normi za dostavna vozila na dizel gorivo. Četiri štetne supstance uključene u ove norme su ugljovodonik (HC), ugljen-monoksid (CO), azotni oksidi (NOx) i štetne čestice (PM). Ove norme važe za novoregistrovana dostavna vozila i autobuse na celom području EU 28. Doneta je konačna odluka o uvođenju EURO VI. U novom zakonu naglašena je potreba za smanjenjem NOx sa 2,0 g/kWh u EURO V na 0,4 g/kWh u EURO VI. Ovo je dodatno smanjenje dozvoljenih količina NOx za 80 %.

AdBlue® je registrovani zaštitni znak za Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)