Benefit od hranljivih elemenata

Potrebe biljaka koji bi trebale biti zadovoljene da bi biljka postigla zdrav rast i reprodukciju svode se na 12 kjučnih hranljivih elemenata. Potrebne količine su određene od strane biljaka i zavise od uloge elemenata u datoj fazi razvoja biljaka; kako god svaki hranljivi elemenat igra bitnu ulogu i zahteva podjednaku pažnju. Bazirane na potrebnim količinama ( visoke, srednje ili niske), elemenate možemo podeliti u 3 grupe:

  • Primarni Makroelementi (biljka treba visoke količine): Azot, Fosfor i Kalijum
  • Sekundarni elementi  (biljka ima srednju potrebu za istim): Kalcijum, Magnezijum i  Sumpor
  • Micronutrijenti (biljci su potrebni u malim količinama): Bor, Bakar, Gvožđe, Magnezijum, Molibden i Cink