Prolećno đubrenje uljane repice

 

Sa prvim njivskim radovima, a time i đubrenjem, počinje se čim to vremenski uslovi dozvole. Za to su potrebne nešto više dnevne temperature kako bi se zemljište koje je smrznuto ujutru kasnije tokom dana otopilo i kako bi biljke mogle da usvajaju hranljive elemente. U skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom, sa đubrenjem se može započeti od 15. februara, ali samo ako zemljište nije zamrznuto i ako nema debelog snežnog pokrivača. Iz praktičnih razloga važno je sačekati da se zemljište dovoljno osuši – na blatnjavom i vlažnom zemljištu poljoprivredne mašine mogu uzrokovati značajnu štetu.

Jedno od najranijih prolećnih đubrenja jeste đubrenje uljane repice. Kada dnevne temperature dostignu 5°C, biljke počinju da usvajaju hranljive elemente iz zemljišta, što znači da tada počinje i vegetacija. Biljke koje su povremeno prekrivene snegom ili su izložene promenljivim uslovima sredine (jaki mrazevi, otapanje snega, kiša) treba na početku vegetacije obezbediti rastvorljivim hranljivim elementima koje će one brzo usvojiti i omogućiti brz početni porast.

Količinu azota koja se primenjuje u prvom prolećnom đubrenju treba prilagoditi razvojnoj fazi uljane repice. Pri gustini setve od 30 biljaka po m², gde biljke imaju 12 formiranih listova, a prečnik korenovog vrata od 15 mm, potrebe za azotom iznose oko 100-130 kg/ha. Biljke koje su slabije razvijene – sa 8 formiranih listova, prečnikom korenovog vrata 10 mm i pri istoj gustini setve – zahtevaju oko 40-50 kg/ha azota. Kod ovako slabo formiranih biljaka veoma je važno prvo prolećno đubrenje, kada se preporučuje unos 80-100 kg/ha azota. Dobro formirane biljke dovoljno je đubriti sa 70-80 kg/ha azota.

Tokom brzog početnog porasta biljaka, treba im obezbediti hranljive elelmente koji su rastvorljivi u vodi – za ovu svrhu odgovarajuća su Borealis L.A.T đubriva. Od azotnih đubriva preporučujemo naš KAN 27 N sa visokim sadržajem azota. Kako bi se obezbedio dobar porast, treba uzeti u obzir i đubrenje kompleksom NPK u rano proleće, pogotovo na zemljištima koja su slabo do srednje snabdevena fosforom i kalijumom. Na ovaj način biljkama će se obezbediti lako pristupačni fosfor i kalijum.

To top