Osnovno đubrenje uljane repice

 

Na efikasnost jesenjeg đubrenja repice u najvećoj meri utiču količina i kvalitet đubriva, pa je preporučljivo koristiti kompleksna NPK đubriva. Količina đubriva za primenu zavisi od količine azota koja se unosi, što je obično 30–40 kg/ha. Ukoliko se primeni previše azota, uljana repica se tokom jeseni može razviti više nego što je potrebno, pa i formirati stabljiku, što nosi opasnost od izmrzavanja tokom zime.

Što je setva uljane repice ranija, to joj je potrebno manje azota jer je period do zime duži i biljka ima veće mogućnosti da uskladišti dovoljno hranljivih elemenata. Važno je da se do zime formiraju jake biljke jer postoji veza između broja osnovnih listova i prinosa – što je veći broj listova i što je snažniji koren formiran u jesen, to će biti više cvetnih drški u proleće. Što se tiče potreba za fosforom i kalijumom, za prinos od 3 t/ha, a u zavisnosti od osobina zemljišta, uljanoj repici biće potrebno 105 kg/ha fosfora i 130 kg/ha kalijuma.

Za osnovno jesenje đubrenje najbolji izbor je kompleksno đubrivo dobrog kvaliteta koje hranljive elemente sadrži u obliku rastvorljivom u vodi u kome biljka može odmah da ih usvoji. Treba obratiti pažnju na to da dok se kalijum pomera u zemljištu na nivou centimetara, fosfor to čini na nivou milimetara, tako da ove elemente treba uneti na dubinu korenovog sistema. Uljana repica ima potrebe i za velikim količinama sumpora, koji je neophodan u sintezi ulja, a bitnu ulogu ima i pri sintezi hlorofila. Nedostatak sumpora može se javljati i tokom jeseni, tako da se preporučuje primena kompleksnog đubriva koje sadrži sumpor. Tada treba uneti 12-20 kg/ha sumpora, što će u velikom delu pokriti potrebe biljaka.

Uljanoj repici odgovaraju zemljišta sa blago alkalnom reakcijom, tako da je još jedan bitan element za uspevanje repice kalcijum – potrebe iznose oko 50 kg/ha. Kompleksna NPK đubriva obično sadrže kreč, pa se sa osnovnim jesenjim đubrivom unosi u zemljište i ovaj element. Vrsta đubriva koja će se upotrebiti za prolećnu prihranu azotom može imati veoma veliki uticaj na snabdevenost kalcijumom. Za razliku od amonijum-nitrata, KAN 27 N sadrži kreč, tako da, na primer upotrebom 300 kg/ha ovog đubriva unosimo i 37 kg/ha kreča, koji u kombinaciji sa dobro odabranim kompleksnim đubrivom može pokriti potrebe uljane repice za kalcijumom.

Od mikroelemenata za uljanu repicu najvažniji je bor. On ima značajnu ulogu tokom oplodnje cvetova, a pored toga utiče na deobu ćelija i učestvuje u metabolizmu ugljenih hidrata. Ovaj element može se primeniti na jesen u obliku folijarnog đubriva.

Ukoliko biljka tokom svog početnog razvoja dobije sve hranljive elemente, ona sa dobro razvijenim korenovim sistemom sačeka zimu, što je jedna od najbitnijih stvari za postizanje dobrog prinosa.