FAQ N-Pilot®

  • Kako radi N-Pilot®?
  • Šta je refleksija?
  • Zašto je potrebna referentna zona?
  • Kako se uzimaju u obzir razlike između sorti?
  • Od koje faze razvoja se primenjuje N-Pilot®?
Kako radi N-Pilot®?

Meri se refleksija svetla određene količine pšenice. Preporučena količina azota izračunava se na osnovu upoređivanja praktične površine obrade sa određenom zonom optimalno snabdevenom azotom (v. pitanje "Zašto je potrebna referentna zona?") U roku od 15 minuta, zemljoradnik dobija rezultate merenja i preporuku za đubrivo u kgN/ha. Jednostavna i praktična primena na njivi, brzina i nezavisnost sistema za merenje od drugih aparata, čine odlike kvaliteta ovog aparata. Za korišćenje aparata N-Pilot® postoji Smartphone App , kao i posebna internet stranica. Aparat se koristi kod sledećih kultura: stočna pšenica, hlebna pšenica, durum pšenica, ozimi i letnji ječam i tritikale.

Šta je refleksija?

Refleksija je vraćanje jednog dela svetlosnih zraka, koji biljke ne apsorbuju, već ga odbiju. Žitarice odbijaju prevashodno zelenu boju u vidljivom spektru, kao i jedan deo infracrvene, koju ljudsko oko ne vidi. Biljke različito odbijaju svetlost, odnosno imaju različit indeks refleksije u različitim nivoima prihranjenosti azotom. Zahvaljujući toj činjenici,  N-Pilot® može precizno da izmeri razlike u nivoima zasićenosti biljaka azotom.

Zašto je potrebna referentna zona?

Referentna zona je deo jedne brazde, dužine 40m, na kojem količina azota treba da bude dostupna bez ograničenja (pri prvom dodavanju, u početnoj fazi vegetacije, u ovoj zoni se dodaje 50 kg azota više po hektaru). U Referentnoj zoni se N-Pilot® kalibrira, tako što se u toj parceli mere kulture u stanju maksimalne prihranjenosti azotom. 

Napomena: Ivični delovi parcele se ne mogu uzimati kao stvarne referentne zone jer tu može doći do neravnomernog posipanja azotom i pokrivenosti biljaka zaštitnim merama. Borealis L.A.T stavlja na raspolaganje N-Pilot®-zastavice za obeležavanje referentne zone. Osim toga, zona može biti obeležena uz pomoć pametnih telefona i tableta, geo-referentnim tačkama.

Kako se uzimaju u obzir razlike između sorti?

N-Pilot® razlikuje sorte žitarica po azotnoj efikasnosti i ciljnom prinosu. Zahvaljujući godišnjem besplatnom, automatskom ažuriranju, nove sorte, kao i buduće kulture (trenutno se radi na uljanoj repici i krompiru), mogu se preneti na svaki N-Pilot aparat. Tako vlasnik N-Pilot® aparata uvek može da bude u toku sa aktuelnim stanjem i garantovanim visokim stepenom preciznosti merenja.

Od koje faze razvoja se primenjuje N-Pilot®?

Za sejanje ozime žitarice, aparat se može koristiti od 1. do 3. stadijuma kolenca do početka faze formiranja klasanja. Korisnik mora izvršiti najmanje 3 merenja na referentnoj površini i još 3 na praktičnoj površini obrade. U slučaju heterogenosti useva, može se izvršiti više merenja kako bi se dobila tačnija izračunavanja zbog različitosti potreba. N-Pilot® pruža korisniku fleksibilnost i nezavisnost, čak i za situacije đubrenja azotom na specifičnim delovima površina.

  • Koje kulture se mogu kontrolisati uz pomoć N-Pilot® aparata?
  • Da li aparat uzima u obzir ciljni kvalitet kod hlebne pšenice?
  • Da li N-Pilot® uzima u obzir heterogenost obradive površine?
Koje kulture se mogu kontrolisati uz pomoć N-Pilot® aparata?

Stočna pšenica, Hlebna pšenica, durum pšenica, ozimi i letnji ječam i Tritikale.

Da li aparat uzima u obzir ciljni kvalitet kod hlebne pšenice?

N-đubrenje, ima izuzetno važnu ulogu u poboljšanju sadržaja proteina u hlebnoj pšenici. Pored sorte i vremenskih uslova, treće dodavanje azota određuje količinu i kvalitet prinosa. Ciljni kvalitet utvrđuje zemljoradnik, izborom same kulture: po izboru kvaliteta pšenice, prilagođava se i N-preporuka.

Da li N-Pilot® uzima u obzir heterogenost obradive površine?
Da bi se heterogenost uzela u obzir u izračunavanju, preporučujemo višestruko ponavljanje merenja. Zahvaljujući opciji geo-lokalizacije i mogućnosti praćenja merenja, korisnik može rasporediti preporučljive količine azota u odnosu na heterogenost i tako odrediti prilagođene količine đubriva.
  • Koliko merenja treba izvršiti?
  • Koliko brzo se dobija rezultat?
  • Kako se ostvaruje veza između aparata, aplikacije i internet stranice?
  • Koji modeli pametnih telefona su kompatibilni sa aplikacijom?
  • Da li se aparat može koristiti i po kišnom vremenu?
  • Da li se N-Pilot® može koristiti u bilo kojim svetlosnim uslovima?
Koliko merenja treba izvršiti?

Broj merenja za kompletnu dijagnozu zavisi od veličine parcele i njene heterogenosti. Jedna uobičajena dijagnoza obuhvata 6 merenja i oko 14000 analiziranih biljaka. Osim toga, indeks kvaliteta vrši i procenu svakog merenja, da li je izvršeno merenje bilo tačno ili ne. Osim toga, za svako merenje može biti unet i komentar.

Koliko brzo se dobija rezultat?

Rezultat se dobija odmah a preporuka za doziranje se dobija neposredno nakon merenja, i bez potrebe odlaska na internet stranicu. Ukupno, 6 pojedinačnih merenja traju oko 15 minuta.

Kako se ostvaruje veza između aparata, aplikacije i internet stranice?

Veza N-Pilot® aparata sa Tablet/Smartphone uređajem, sledi kroz WLAN, bežični mrežni adapter, ugrađen u aparat. Komunikacija aplikacije i internet stranice ostvaruje se putem interneta, preko 3G ili WLAN mreže. Tako se rezultati merenja automatski šalju putem email poruke, ukoliko je dostupna 3G mreža, ili najkasnije po odlasku u kancelariju, čim se aplikacija poveže na WLAN.

Koji modeli pametnih telefona su kompatibilni sa aplikacijom?

Aplikacija radi na Android i iOS aparatima. Da bi se obezbedio optimalan rad aplikacije, preporučujemo sledeću konfiguraciju:
• Za Android: ARMv7 procesor sa Vektor FPU, najmanje 550MHz, Android™-verzije 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 ili 4.0
• Za iOS : iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 5, iPad, iPad 2, ili iPad sa Retina-ekranom i verzije od iOS 4.3
• Preporučujemo tablet uređaj sa integrisanom aplikacijom. Ukoliko imate još pitanja, slobodno nam se obratite.

Da li se aparat može koristiti i po kišnom vremenu?

Što se tiče tehnike samog uređaja, aparat se može koristiti i po kišnom vremenu; međutim, u tom slučaju se ne mogu dobiti optimalni rezultati merenja. Takođe, tablet koji mi isporučujemo, može se koristiti i po kišnom vremenu. Ipak, uzmite u obzir sledeća uputstva:
• Nakon upotrebe, N-Pilot® aparat treba čuvati na suvom mestu.
• Ne stavljati ga u džep odmah nakon upotrebe.
• Ne brisati optički filter na glavi merača.

Da li se N-Pilot® može koristiti u bilo kojim svetlosnim uslovima?
Zlatno pravilo za optimalne rezultate merenja je nepromenjeno svetlo od početka do kraja jedne dijagnoze. Senzor koji je ugrađen iznad glave merača omogućava korigovanje manjih do srednjih odstupanja u nivou osvetljenosti. Tako se merenja mogu vršiti i po oblačnom vremenu ili kada je sunčano.