Saveti

farmers teamwork

Pored distribucije i prodaje đubriva, Borealis L.A.T  poseban akcenat stavlja na pružanje usluga poljoprivrednim proizvođačima kao krajnjim korisnicima naših proizvoda. Naši glavni ciljevi jesu postizanje maksimalne efikasnosti poljoprivredne proizvodnje, a sa tim u vezi, i povećanje prihoda proizvođača. Saveti koje dajemo svojim korisnicima zasnivaju se na rezultatima sa oglednih polja na različitim lokacijama u Srbiji i drugim zemljama Evrope u kojima smo prisutni, kao i na stručnosti i iskustvu naših agronoma. Sajmovi, zimske prezentacije, dani polja i posete korisnicima pružaju polaznu osnovu za direktnu saradnju naših kolega i proizvođača, stručne savete prilagođene zahtevima korisnika i zajednički rad na postizanju vrhunskih rezultata.