„Izvanredna“ tehnička postrojenja u Lincu

Borealis Agrolinz Melamine d.o.o., matična firma kompanije Borealis L.A.T je uspela da emisiju gasova sa efektom staklene bašte na lokaciji Linc pri lagano  povećanoj proizvodnji u vremenskom periodu od 1990. do 2010. godine smanji za skoro 60%. Energetska efikasnost je u vremenskom periodu od 2001. do 2010. godine povećana za skoro 20%.

Na osnovu internacionalnih obaveza o zaštiti klime Austrija mora u vremenskom periodu od 1990. do 2008. tj. 2012. godine da emisije gasova sa efektom staklene bašte smanji za 13%. Austrijska klimatska strategija, koju je u junu 2002. godine usvojio Savet ministarstva, definiše sektoralne ciljeve i mere za redukciju emisija. Od austrijske industrije se očekuje da uprkos porastu proizvodnje smanji više od 1,0 miliona tona emisija sa efektom staklene bašte i to na bazi vrednosti iz 1990. godine. Energetsko-intenzivna preduzeća imaju dodatne zadatke na osnovu učešća u trgovini emisijama širom Evropske unije, planirane za 2005. godinu. Ona moraju ili da investiraju u mere za zaštitu klime, ili da dodatno obezbede ovlašćenja za emisije.

Azot-suboksid („gas smejavac“) se koristi u industriji prehrambenih namirnica, na primer kao sredstvo za stvaranje pene za umućenu pavlaku i u medicini. Pri direktnom dejstvu je azot-suboksid za čoveka potpuno bezopasan. Azot-suboksid je, međutim, takođe gas sa efektom staklene bašte koji ima 310 puta snažnije dejstvo od CO2.

Investicije za zaštitu klime

Od najbitnijeg značaja za to su bile investicije u području proizvodnje azotne kiseline. Tokom procesa proizvodnje azotne kiseline dolazi do stvaranja azot-suboksida kao nepoželjnog nus-proizvoda prilikom oksidacije. Godine 2003. Borealis Agrolinz Melamine d.o.o. instalirao je u jednom od svojih postrojenja tehnologiju kompanije Uhde koja je bila prva te vrste u postrojenjima za proizvodnju azotne kiseline. Ova tehnologija je dovela do smanjenja emisija azot-suboksida za 99% i nadalje do redukcije emisija azotnih oksida sa 90 ppm na približno nula. Godine 2009. je ta tehnologija instalirana u drugom postrojenju za proizvodnju azotne kiseline. To je dovelo do redukcije emisija od 98% u tom postrojenju.

Projekti su započeti dobrovoljno i postavili nove standarde u sprečavanju zagađivanja vazduha kod postrojenja za proizvodnju azotne kiseline. Ovi napori su nagrađeni ekološkom nagradom grada Linca, IRIS 2009.

Ovo predstavlja veliki napredak za zaštitu klime.