Borealis L.A.T osniva centralizovani centar korisničke podrške

Borealis L.A.T najavljuje osnivanje centralizovanog centra korisničke podrške (CSC) u Budimpešti, Mađarska, od novembra 2018. godine. Nova kancelarija...

Više