O kompaniji

Kao ćerka-firma Borealis AG i deo Borealis Group, BOREALIS L.A.T je vodeći distributer đubriva i tehničkih proizvoda od azota. Sa centralom u Lincu, distributivna mreža Borealis L.A.T obuhvata prostor od Atlantskog okeana do Crnog mora.  Borealis L.A.T ima sedam predstavništava u Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Bugarskoj i Republici Češkoj. Boreals L.A.T takođe objedinjuje poslovne celine Borealis grupe sa lokalnim prodajnim timovima u Nemačkoj, Italiji i Francuskoj.

Borealis L.A.T je vaš lokalni partner u globalnom poslovnom okruženju. 

Ukoliko želite da saznate nešto više  o našoj kompaniji na ovom linku možete preuzeti katalog firme.