Savet za đubrenje

Sumpor u kompleksnim NPK đubrivima

Sva Borealis L.A.T kompleksna đubriva sadrže sumpor u formi sulfatnog jona koji je biljci siguran izvor sumpora.

Više