Savet za đubrenje

Forme azota u azotnim đubrivima

Azot u NAC 27 N (KAN) i AN nalazi se u nitratnoj formi, koja ga čini odmah dostupnim biljkama. Azot iz amonijačnog i amidnog oblika (kakav je u urei)...

Više
Savet za đubrenje

Vodotopivost fosfata u kompleksnim đubrivima

Uticaj fosfora je vidljiv već u ranijim stadijumima razvića mladih biljaka, kada utiče na pospešivanje klijanja, formiranje korenovog sistema i...

Više