Savet za đubrenje

Jesenje đubrenje ozime pšenice i ječma

Da li o prinosima u narednoj sezoni već sada razmišljamo? O važnosti primene mineralnih đubriva, biljke nam same govore svojim prinosom. Samo...

Više
Savet za đubrenje

Sumpor u kompleksnim NPK đubrivima

Sva Borealis L.A.T kompleksna đubriva sadrže sumpor u formi sulfatnog jona koji je biljci siguran izvor sumpora.

Više

Brzo delovanje azota u obliku nitrata tokom hladnog proleća

Brzo delovanje azota u obliku nitrata tokom hladnog proleća

Više