Brzo delovanje azota u obliku nitrata tokom hladnog proleća

Brzo delovanje azota u obliku nitrata tokom hladnog proleća

Više
Savet za đubrenje

Vodotopivost fosfata u kompleksnim đubrivima

Uticaj fosfora je vidljiv već u ranijim stadijumima razvića mladih biljaka, kada utiče na pospešivanje klijanja, formiranje korenovog sistema i...

Više