Rezultati ispitivanja

Pored toga što se bavi prodajom đubriva visokog kvaliteta, BOREALIS L.A.T D.O.O. doprinosi uspehu u poljoprivrednoj proizvodnji. Već niz godina se u saradnji sa poljoprivrednim proizvođačima i univerzitetima izvode ogledi na poljima, na različitim lokacijama u Austriji, Mađarskoj i Rumuniji, a sada i kod nas u Srbiji. Rezultati  do kojih se dolazi na taj način predstavljaju se na zimskim prezentacijama i seminarima na kojima se govori o optimalnom đubrenju, potrebnim količinama i opštim novinama u vezi đubriva. Saveti se objavljuju i u našem biltenu koji redovno šaljemo svojim partnerima.

Link za registraciju za newsletter