INSTRUKCIJE ZA UTOVAR ROBE

 

Magacini Borealis L.A.T:

    Smederevo, Kovinski put bb  

Koordinate:      44° 38' 19.45" N        

                         20° 58' 1.23"  E  

Radno vreme magacina: od 08.00-16.00 h radnim danom; subotom i nedeljom magacin ne radi  

Šabac, Obrenovački put bb, Mišar

Koordinate:       44° 44’  9’’  N

                         19° 44’ 59’’ E

Niš, Nikodija Stojanovića Tatka bb  

Koordinate:        43° 18’ 39’’ N                               

                          21° 52’ 05’’ E                               

Kruševac, Jasički put bb

Koordinate:       43° 35’ 13’’ N

                         21° 19’ 38’’ E

Uslovi koje prevoznik mora da ispuni pre utovara robe:   

· Prijava i indentifikacija vozila za utovar obavlja se u prijemnoj kancelariji najkasnije do 15.00 h. U slučaju da se vozilo pojavi posle 15.00 h utovar ce biti obavljen prvog sledećeg radnog dana.  

· Pre ulaska u krug magacina tovarni prostor na vozilu mora biti raspremljen i počišćen, bočne stranice oborene, a cerada sklopljena. Vozilo sa fiksiranim stranicama i arnjevima neće biti tovareno.  

· Utovar je dozvoljen samo po patosu vozila odnosno u jednom redu.  

· Vozac mora imati zaštitnu opremu prilikom utovara ŠLEM i PRSLUK.    

· Težina vozila i robe ne sme da pređe dozvoljenu bruto nosivost od 40.000 kg.  

· Vozač je obavezan da se pridržava svih instrukcija dobijenih od strane ovlašćenog lica iz magacina.  

Napomena:  Najava vozila je moguca isključivo dan pre utovara do 14.00 h. Vozilo koje bude najavljeno posle 14.00 h neće biti tovareno sledećeg dana. Najavu vozila šalje kupac robe sa sledećim  informacijama: vrsta robe, količina koja se tovari, vrsta pakovanja, registracijski broj vozila, ime i prezime vozača sa brojem telefona i brojem lične karte.  

Najava utovara u pisanoj formi dostavlja nam se putem e-maila: sanja.kuzmanovic@borealisgroup.com  ili na fax: + 381 11 260 89 20.