INSTRUKCIJE ZA UTOVAR ROBE

 

Magacini Borealis L.A.T:

    Smederevo, Kovinski put bb  

Koordinate:      44° 38' 19.45" N        

                         20° 58' 1.23"  E  

Radno vreme magacina: od 08.00-16.00 h radnim danom; subotom i nedeljom magacin ne radi  

Šabac, Obrenovački put bb, Mišar

Koordinate:       44° 44’  9’’  N

                         19° 44’ 59’’ E

Niš, Nikodija Stojanovića Tatka bb  

Koordinate:        43° 18’ 39’’ N                               

                          21° 52’ 05’’ E                               

Kruševac, Jasički put bb

Koordinate:       43° 35’ 13’’ N

                         21° 19’ 38’’ E

Uslovi koje prevoznik mora da ispuni pre utovara robe:   

Radno vreme magacina je od 08.00 h do 16.00 h radnim danom. Subotom i nedeljom magacin ne radi.

01. Prijava i identifikacija vozila za utovar obavlja se u prijemnoj kancelariji najkasnije do 15.00 h. U slučaju da se vozilo pojavi posle 15.00 h utovar ce biti obavljen prvog sledećeg radnog dana.

02. Pre ulaska u krug magacina tovarni prostor na vozilu mora biti raspremljen i počišćen, bočne stranice oborene, a cerada sklopljena. Vozilo sa fiksiranim stranicama i arnjevima neće biti tovareno.

03. Utovar je dozvoljen samo po patosu vozila odnosno u jednom redu.

04. Vozač mora imati zaštitnu opremu prilikom utovara ŠLEM i PRSLUK. 

05. Težina vozila i robe ne sme da pređe dozvoljenu bruto nosivost od 40.000 kg.

06. Vozač je odgovoran da kontroliše količinu i vrstu robe koja se tovari.

07. Vozač je obavezan da se pridržava svih instrukcija dobijenih od strane ovlašćenog lica iz magacina.

Utovar  vreća 50/1 i Džambo vreća

* Patos tovarnog prostora prikolice mora da bude očisćen i bez rupa.

* Stranice kao i stubovi na kamionu moraju da se skidaju i pomeraju sa obe strane.

* Ne mogu se utovarati prikolice labudice, furgone niti kipere.

* Utovar džambo vreća dozvoljen je samo po patosu , osim ako vozač ima španere sa kojima može dodatno da ih učvrsti. ( minimum 6 spanera)

* Vozilo mora da se najavi dan ranije, a da se pojavi na utovaru najkasnije do 09.00 h.

Napomena: 

Najava vozila je moguća isključivo dan pre utovara do 14.00 h. Vozilo koje bude najavljeno posle 14.00 h neće biti tovareno sledećeg dana. Najava vozila je moguća isključivo na formularu koji se nalazi u prilogu, najave koje ne budu u formi obrasca, neće biti uzimana u rad.

 Najava utovara vrši se u pisanoj formi na email ili putem faxa broj + 381 11 260 89 20 

Hvala na razumevanju.