Povećajte preciznost rada vašeg rasipača

Ravnomerno rasipanje đubriva na njivi: prinos povećan za  više od 300 kg/ha pšenice!

Efekti neravnomernog rasipanja đubriva ostaju neprimećeni. Devijacije od 25% nisu vidljive, međutim gubici u prinosu su značajni. Kada jasne razlike u boji postanu očigledne, koeficijent odstupanja je već preko 30%.

Mane neravnomernog rasipanja:

  • smanjen i nejednak kvalitet (po sadržaju proteina i ulja)
  • veći rizik od infekcija
  • lošiji prinos
  • veći troškovi zbog isušivanja
  • povećan ekološki stres na delovima gde dolazi do preklapanja

Posude za testiranje rasipanja: idealan način za potvrdu bočne distribucije

Vreme koje je potrebno za kvalitetnu optimizaciju distribucije je oko 1 sat. Sa posudama za testiranje možete da kontrolišete karakteristike procesa rasipanja. Sadržaj prašine, čvrstina granula i raspodela granula po veličinama su ključni za optimalan način rasipanja.

Kako možete prepoznati visokokvalitetno đubrivo?

Centrifugalni rasipači đubriva dovode granule đubriva do ubrzanja od 150 km/h za manje od jedne desetine sekunde. Sile koje tom prilikom utiču na granule izazivaju snažno mehaničko opterećenje. Đubriva koja ne mogu da izdrže ovakve ekstremne okolnosti utiču na prinos i kvalitet biljnih kultura. Fizička svojstva đubriva značajno utiču na učinak i obrazac rasipanja kod svih rasipača!

Okruglo, glatko, čvrsto i teško - to su ključne karakteristike đubriva za optimalno rasipanje.

Ukoliko želite da se uverite u kvalitet naših đubriva više informacija možete pronaći na sledećem linku gde možete  preuzeti naš katalog o ravnomernom rasipanju đubriva.

Moderni disk rasipači imaju daljinu rasipanja od preko 60 metara. Samo okrugle, glatke, teške i čvrste
granule đubriva mogu da izdrže ubrzanje. Na slici se može videti obrazac rasipanja NPK iz Linca,
u poređenju sa mešanim đubrivom. Usled višestrukog preklapanja, distribucija nutrijenata je stabilna i
precizna i biljke ih dobijaju ravnomerno.