UREA 46 N

Urea je prilovano azotno đubrivo sa sporim dejstvom. Inkorporacijom uree u zemljište sprečava se da pri visokim temperaturama i vlažnosti vazduha dođe do njenog isparenja. Sa 46% azota, UREA je visoko koncentrovano i efikasano đubrivo. Uz pravilnu primenu UREA predstavlja rentabilni i povoljni izvor azota.
Napomene o upotrebi: Za kulture koje zahtevaju okopavanje na blago kiselom zemljištu bogato glinom. Inkorporacijom u dublje slojeve zemljišta pospešujemo dejstvo UREE.

UREA 46 N

 •                    
 • Veličina granula: 1,6-2,4 mm
 • Nasipna gustina: 705 kg/m³
 • Proizvodni pogon:
  • Linz
Uputiti zahtev za proizvod

Pregled

 • Da li se pri jakoj kiši ili nevremenu tek đubreni azot ispira?
 • Koliko su veliki gubici azota ukoliko nakoh đubrenja ureom ne uslede padavine?
 • Koji oblik azota je pogodna za kasno đubrenje pšenice?
 • Koji oblik azota je najpogodnija za đubrenje pšenice?
 • Koliki vremenski razmak mora da se poštuje između unošenja kreča i mineralnog đubrenja koje sadrži N?
 • Gde mogu da kupim đubriva kompanije L.A.T?
Da li se pri jakoj kiši ili nevremenu tek đubreni azot ispira?
Pri jakoj kiši oblik terena kao i količina padavina po vremenskoj jedinici igraju bitnu ulogu. Velike količine vode u najkraćem vremenskom roku koje na strmim površinama dovode do odnošenja površinskog sloja zemljišta, izazivaju ispiranjem fine zemlje barem delimično i odnošenje hranljivih materija iz oranice. Kod ravnih površina bez površinskog ispiranja nasuprot tome ne postoji bojaznost od gubitka hranljivih materija iz ranije obavljenog đubrenja. Prodiranje u dublje slojeve zemljišta odigrava se samo na veoma plitkim zemljištima tj. u vremenu bez vegetacije.
Koliko su veliki gubici azota ukoliko nakoh đubrenja ureom ne uslede padavine?
Urea se u roku od nekoliko dana u zemljištu iz enzima ureaza pretvara u amonijum i dalje u nitrat. Prelaženje u nitrat se u toplim i vlažnim zemljištima odvija brže nego u suvim i hladnim uslovima. Kako kod amonifikacije tako i kod nitrifikacije nastaju gasoviti amonijak koji može da ode vazduh. Što je duže trajanje procesa pretvaranja amonijuma u nitrat, utoliko su veći gubici azota, ukoliko se u zemljište ne ubaci u dublje slojeve urea. Gubici tada mogu da iznose 15% i više.
Koji oblik azota je pogodna za kasno đubrenje pšenice?
Principijelno se za kasno đubrenje može primeniti brzo delotvorni nitratni azot u formi KAN-a, kao i urea. Važnu ulogu pri tome igra termin đubrenja. U trenutku izbijanja klasja pšenica prolazi veoma brzo kroz razvojne stadijume od EC 39 (list potpuno razvijen) do EC 55 (sredina faze izbijanja klasja). Kasnim đubrenjem u stadijum listanja u formi uree vrši se pozitivni uticaj na sadržaj proteina; ukoliko se u istom trenutku đubri KAN-om, doza azota na osnovu brzog delovanja nitrata jasno utiče na prinos, ali takođe povećava sadržaj proteina. Ukoliko uticaj treba da se izvrši samo na sadržaj proteina, preporučuje se đubrenje KAN-om pre početka izbijanja klasja.
Koji oblik azota je najpogodnija za đubrenje pšenice?
Da bi se pšenici omogućio dobar start u vegetaciju važno je da se đubrenjem obezbede brzo delotvorne, vodorastvorljive hranljive materije. U to vreme, kada je temperatura zemljišta još uvek veoma niska, svakako treba dati prednost nitratnom azotu. Urea u to vreme deluje najčešće previše kasno i nekontrolisano.
Koliki vremenski razmak mora da se poštuje između unošenja kreča i mineralnog đubrenja koje sadrži N?
Principijelno slede značajni gubici N-gasova nakon đubrenja kod pH-vrednosti preko 9. Karbonati imaju polaznu pH-vrednost od maksimalno 7,5 što znači da bi ovde moglo da usledi đubrenje direktno nakon primene kreča, bez bojazni od gubitka azota. Ukoliko usledi snadbevanje vodorastvorljivim krečom koji nije karbonatski vezan (negašeni kreč, mešoviti kreč) trebalo bi između primene kreča i đubrenja azotom, ili da se izvrši jedna obrada zemljišta ili bi trebalo jednom da bude padavina.
Gde mogu da kupim đubriva kompanije L.A.T?
Proizvode kompanije L.A.T možete da nabavite u privatnim trgovinama koje distribuiraju poljoprivredne proizvode. Potražite nas kod prodavca od Vaseg poverenja!