MOP 60 K

Kalijum 60 koji sadrži hlorid je pojedinačno kalijumovo đubrivo sa K najvećom koncentracijom.
Napomene o upotrebi: Najčešće se primenjuje u okviru PK-đubrenja, što znači da se u zavisnosti od plodoreda i biljne kulture, posipa P i K samo jednom u većoj količini. Sva kalijumova đubriva imaju uglastu, oštru površinu; stoga je posebno važno da se diskovi rasipača đubriva podese egzaktno na ova đubriva.

MOP 60 K

  •              
  • Nasipna gustina: 1160 kg/m³
Uputiti zahtev za proizvod

Pregled

  • Koje količine hranljivih materija treba na jesen đubrenjem obezbediti za uljanu repicu?
  • Kakav uticaj ima NPK-đubrivo sa sadržajem hlorida na prinos i kvalitet krompira?
  • Gde mogu da kupim đubriva kompanije L.A.T?
Koje količine hranljivih materija treba na jesen đubrenjem obezbediti za uljanu repicu?
Pre nego što uljana repica uđe u zimski period trebalo bi u idealnom slučaju da je formirala prečnik osovinskog korena od 1 cm, i 10 do 12 listova. Pri tome zasad prima 60 do 80 kg N/ha, pri veoma obilnom razvoju više od 100 kg N/ha. Raspoloživi azot iz zemljišta najčešće nije dovoljan za pokrivanje tih potreba, te se đubrenje u jesen od 40 do 60 kg N/ha pokazalo kao veoma dobro. U poređenju sa đubrenjem azotom jasne prednosti pokazuju NPK-formule sa sadržajem sumpora (15/15/15 +7SO3+Zn; 14/10/20 +10SO3) prilikom jesenjeg đubrenja, u odnosu na prinose.
Kakav uticaj ima NPK-đubrivo sa sadržajem hlorida na prinos i kvalitet krompira?
Mineralna đubriva bez hlorida značajno povećavaju prinos i količinu skroba kod krompira. Iz tog razloga skrobni krompir i industrijski krompir u vegetativnoj godini u svakom slučaju treba đubriti bez hlorida. Prema novim saznanjima kod krompira predviđenog za jelo (ne previše veliki) sadržaj hlorida mineralnih đubriva nema negativni uticaj na prinos, a ima čak i pozitivni uticaj na čvrstinu krompira prilikom kuvanja i rezanja. Krompir za jelo se stoga u svakom slučaju može đubriti sa COMPLEX 12/12/17 +2MgO+12SO3+B+Zn. Skrobni krompir bi trebalo svakako da dobije COMPLEX 15/5/18 +2,5MgO+25SO3+B+Zn koji ne sadrži hlorid.
Gde mogu da kupim đubriva kompanije L.A.T?
Proizvode kompanije L.A.T možete da nabavite u privatnim trgovinama koje distribuiraju poljoprivredne proizvode. Potražite nas kod prodavca od Vaseg poverenja!