AdBlue - 32,5 %-ni vodeni rastvor uree visoke čistoće

AdBlue® Harnstofflösung - Linzer Agro Trade | LAT

Šta je AdBlue®?

AdBlue® je vodeni rastvor uree visoke čistoće, sa 32.5 % uree u skladu sa ISO 22241 i CEFIC AUS 32 Dokumentom sa smernicama za obezbeđenje kvaliteta. Borealis Linz/Austria je proizvođač amonijaka i uree. Mi proizvodimo AdBlue® u integrisanom i zatvorenom procesu proizvodnje. Tako smo u mogućnosti da poštujemo visoke standarde kvaliteta. Investicijom u dva skladišna rezervoara od 1.000 m³ garantujemo laku dostupnost proizvoda na našoj lokaciji u Lincu.

Primena:

Korsiti se kao agens redukcije NOx kod vozila sa SCR tehnologijom za postizanje EURO IV, V I VI standarda za dizel motore. 

Oblast primene:

Teški i srednji kamioni i autobusi sa SCR tehnologijom, traktori i poljoprivredna mehanizacija, kao i putnički automobili na dizel gorivo.

EURO Norme I – VI: Dozvoljene količine NOx za teške i srednje kamione i autobuse su smanjene:

Da bi se smanjila količina štetnih supstanci u atmosferi, Evropska unija (EU) počela je1990. godine da postepeno smanjuje emisije koje su štetne za životnu sredinu postavljenjem normi za dostavna vozila. Četiri štetne supstance uključene u ove norme su ugljovodonik (HC), ugljen-monoksid (CO), azotni oksidi (NOx) i štetne čestice (PM). Ove norme važe za novoregistrovana dostavna vozila i autobuse u na celom području EU 27. Doneta je konačna odluka o uvođenju EURO VI. U novom zakonu navedeno je smanjenje NOx sa 2,0 g/kWh u EURO V na 0,4 g/kWh u EURO VI. Ovo je dodatno smanjenje dozvoljenih količina NOx za 80 %. 

® AdBlue® je registrovani zaštitni znak Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)