„Vyznamenané“ technické zariadenia v Linzi

Borealis Agrolinz Melamine GmbH, sesterskej firme Borealis L.A.T sa podarilo znížiť emisie skleníkových plynov v lineckom sídle pri mierne zvýšenej výrobe medzi 1990 a 2010 o skoro 60%. Efektivita energie narástla v období od 2001 do 2010 o skoro 20%.

Na základe medzinárodných záväzkov v oblasti ochrany klímy musí Rakúsko znížiť emisie skleníkových plynov v období od 1990 do 2008 resp. 2012 o 13%. Rakúska klimatická stratégia, ktorá bola rozhodnutá v júni 2002 radou ministrov, definuje ciele sektorov a opatrenia k redukcii emisií. Od rakúskeho priemyslu očakávajú, že napriek rastu produkcie ušetrí viac než 1,0 mil. ton na emisiách skleníkových plynov a to na základe hodnoty z r.1990. Podniky, ktoré intenzívne spotrebúvajú energiu, sú vyzvané aj k účasti na celoeurópskom obchodovaní s emisiami, plánovanom r. 2005. Buď sa musia zintenzívniť v opatreniach na ochranu klímy, alebo si kúpiť emisné oprávnenia.

Rajský plyn sa používa v potravinárskom priemysle napr.  ako prísada pre šľahačku a v medicíne. V prípade bezprostredného používania je rajský plyn pre človeka úplne neškodný. Ale je aj skleníkovým plynom, ktorý pôsobí 310 krát silnejšie ako CO2.

Investície pre ochranu klímy

Hlavní zodpovední boli v tomto smere investície v oblasti výroby kyseliny dusičnej. Počas procesu výroby kyseliny dusičnej dôjde k tvorbe rajského plynu ako nežiadaného vedľajšieho produktu pri oxidácii. V r. 2003 inštaloval Borealis Agrolinz Melamine GmbH v jednej svojej prevádzke technológiu, ktoré bola prvá tohto druhu pri zariadeniach kyseliny dusičnej.  Táto technológia viedla k zníženiu emisií rajského plynu o 99 %, a ďalej k redukcii NOx emisií z 90 ppm na približne nulu.

V r. 2009 bola inštalovaná ďalšia technológia pri druhom zariadení pre kyselinu dusičnú. Táto viedla k redukcii emisií o 98% v tomto zariadení.Tieto projekty boli dobrovoľne naštartované a vytýčili nové štandardy v oblasti zabránenia znečistenia vzduchu v zariadeniach pre kyselinu dusičnú. Tieto úsilia boli vyznamenané cenou pre životné prostredie mesta Linz, Linzer IRIS 2009.Toto sú veľké kroky dopredu pre ochranu klímy.