Sme spoľahliví obchodníci s minerálnymi hnojivami a technickými dusíkatými produktami.

Borealis L.A.T Management

Obklopení obchodným poľom základných chemikálií firmy Borealis AG posilňujeme našu pozíciu vedúceho trhu v podunajskom regióne a usilujeme sa o vedúcu pozíciu v Európe.

S vysoko motivovaným, profesionálnym tímom pracujeme v blízkosti zákazníkov v poľnohospodárstve a v priemysle. Naša hlboká integrácia v reťazci vytvárania hodnôt garantuje bezpečné zásobovanie ako aj vysoké štandardy produktov a servisu.