Trvanlivosť

Koncept trvanlivosti opisuje používanie regenerovateľného systému takým spôsobom, aby tento systém zachoval svoje podstatné vlastnosti. Dnes sa tento pojem používa aj na produkty, podniky a národné hospodárstvo a jeho spoločnosť. Ekonomika, ekológia a sociálne záležitosti majú stáť vo vyrovnanom vzájomnom vzťahu .

Trvalé vyživovanie obyvateľstva sveta, pri súčasnej ochrane životného prostredia je výzvou budúcnosti. Samotné poľnohospodárstvo pracuje vo všetkých sférach životného prostredia: vzduch, voda, pôda, flóra a fauna. Zvláštna zodpovednosť výrobcu minerálnych hnojív sa neskrýva len v účinku produkcie na životné prostredie, ale ja v používaní svojich produktov. Čím prispieva minerálne hnojivo k trvanlivosti? Obsiahla odpoveď sa neobmedzuje len na jednotlivý hektár ornej pôdy, ale ukazuje aj účinky na tonu pšenice, kukurice a repky. 

Ochrana klímy a zabezpečenie výživy

48% obyvateľstva sveta žije dnes z minerálnych hnojív. Do r. 2030 stúpne celosvetová potreba potravín o ďalších 50%. Keďže plocha ornej pôdy, ktorá je k dispozícii, je obmedzená, túto dodatočnú potrebu môže uspokojiť len intenzívny a súčasne trvanlivý spôsob výroby. Cieľom L.A.T je podpora čisto produkovaných vysokých výnosov v pestovaní rastlín. Výroba hnojív v Linzi si napríklad už dnes vytýči meradlá zajtrajška nízko-emisnou výrobou dusíkatých hnojív obsahujúcich nitrát. To šetrí klímu a spotrebuje menej fosílnej energie, čím majú naše hnojivá najmenšiu ekologickú stopu. Tento „low carbon footprint-Standard“ bol už v r. 2009 vyznamenaný cenou životného prostredia IRIS Horného Rakúska.

N-Tester 

Zaviazaný vykonávať dobrú poľnohospodársku prax intenzívne podporujeme používanie najmodernejších metód a nástrojov k exaktnému zisteniu potreby dusíka poľnohospodárskych kultúr. N-tester a na meraniach N-testera založená N-poradenská databanka poskytuje našim zákazníkom cennú pomoc pri plánovaní hnojenia.

Pokusy na poliach a poradenský servis

Pomocou mnohých kontaktov v praxi podporujeme dobré používanie našich produktov. Pokusy na poliach, obchôdzky polí, poľnohospodárske odborné meranie, ale aj 200 zimných podujatí s miestnymi poľnohospodármi svedčia o angažovanosti L.A.T ohľadne trvanlivosti. V r. 2011 sme v Linzi oslávili 70 ročné jubileum – a to je len začiatok!