Profil spoločnosti

Sme 100% dcérskou spoločnosťou Borealis AG a súčasťou Borealis Group. Borealis L.A.T je vedúcim distribútorom hnojív a technických dusíkatých produktov. S centrálou v Linzi sa distribučná sieť Borealis L.A.T rozprestiera od Atlantického oceánu až po Čierne more. Borealis L.A.T má 7 dcérskych spoločností na Slovensku, Rumunsku, Maďarsku, Chorvátsku, Srbsku, Bulharsku a Českej republike a prevádzkuje subjekty začlenené do Borealis Group s lokálnymi obchodnými tímami v Nemecku, Taliansku a Francúzsku.

Toto robí z Borealis L.A.T Vášho lokálneho partnera v globálnom prostredí.