Mikroelementy

Bór

Bór zasahuje priamo do rozvoja a rastu nových buniek. Jeho najznámejšia úloha je zabezpečiť plodnosť rastlín. Je kritickým prvkom pre mnoho plodín.

Meď

Meď je zložka enzýmov a ako katalyzátor ovplyvňuje metabolizmus sacharidov a dusíka. To podporuje predovšetkým plodnosť obilnín.

Železo

Železo podporuje syntézu chlorofylu a je súčasťou niektorých enzýmov. Vykonáva mnoho funkcií, ako aj prenos energie. Riziko jeho nedostatku je veľmi vysoké pri pôdach s vysokým pH.

Mangán

Mangán je katalyzátor syntézy chlorofylu a podporuje dynamiku dusíka v rastline. Tento prvok je menej pohyblivý v rastline a nedostatok sa objaví najprv na mladých listoch.

Molybdén

Molybdén podporuje príjem dusíka a fosforu. Je nevyhnutný na symbiotickú fixáciu dusíka u strukovín. Kyslé pôdy môžu spôsobovať nedostatok molybdénu.

Zinok

Zinok je aktivátorom rôznych enzýmov a má priamy vplyv na tvorbu chlorofylu, reguláciu rastu a syntézu proteínov. V prípade nedostatku môže vzniknúť medzižilová chloróza nových listov.