Druhotné živiny

Vápnik

Vápnik je prvok zapojený do delenia buniek. Zlepšuje pevnosť bunkovej steny, ktorá je nevyhnutná pri nasadzovaní plodov. Vápnik je v rastline menej pohyblivý.

  • L.A.T SUPREMO L 225 Ca +N+TE

Horčík

Horčík je kľúčovou zložkou chlorofylu a preto podporuje fotosyntézu. Jeho úloha na úrode je veľmi dôležitá. Horčík je v rastline pomerne pohyblivý. Akýkoľvek jeho nedostatok je pozorovateľný najprv na starších listoch.

Síra

Ako základ niektorých aminokyselín hrá síra hlavnú úlohu v zložení proteínov. Je to tiež súčasť chlorofylu a jej pôsobenie je dôležité pre rast a úrodu.