Prínos živín

Potreby živín pre zdravý rast rastlín a ich reprodukciu sú určované 12 hlavnými živinami. Potrebné množstvá a úlohy týchto živín sú určené konkrétnou pestovanou plodinou a úlohou každej živiny podieľajúcej sa na jej raste; avšak každá živina hrá svoju dôležitú úlohu a vyžaduje rovnakú pozornosť ako ostatné. Na základe požadovaných množstiev (vysoké, stredné alebo nízke) môžeme definovať 3 hlavné kategórie živín: