Vodorozpustné hnojivá

L.A.T SUPREMO W sú kryštalické vodorozpustné hnojivá. Môžu byť použité na hnojenie závlahou ako aj na listovú aplikáciu vo všetkých typoch zavlažovacích zariadení.

Produkty L.A.T SUPREMO W ponúkajú najvyššiu kvalitu:

  • 100% rozpustnosť bez nečistôt
  • Nespekavosť
  • Veľmi nízky obsah ťažkých kovov
  • Homogénna kvalita (stredný priemer 450μm)

Vďaka širokej škále produktov L.A.T SUPREMO W, môže byť tento typ použitý na všetky plodiny.

Náš sortimentProduktový list
L.A.T SUPREMO 8/17/41 +TEProduktový list
L.A.T SUPREMO 20/20/20 +TEProduktový list
L.A.T SUPREMO 10/50/10 +TEProduktový list
L.A.T SUPREMO 15/5/30 +TEProduktový list
L.A.T SUPREMO 29/10/10 +TEProduktový list