Hľadám

hnojivo

obsahujúce

prvok

na výživu

plodiny

Hľadať

Zapamätať

COMPLEX 8/24/24
Popis
COMPLEX 8/24/24 je NPK hnojivo s nízkym obsahom dusíka.
Doporučená aplikácia
Tento prípravok je ideálny na základné hnojenie ozimín, najmä v pôdach s nižším obsahom fosforu a draslíka. Nižší obsah dusíka podporuje skorý rast bez ohrozenia odolnosti chladným podmienkam.

Veľkosť granúl:

3,0-4,0 mm

Hustota:

850-1050 kg/m³

Tvrdosť:

6,5 - 12,0

Farba:

Šedá

Pôvod

Sas van Gent

Výhody
  • Vysoká fyzická kvalita zaručuje stabilitu počas skladovania a manipulácie
  • Živiny sú prístupné zväčša vo vodorozpustnej forme a sú pre rastliny prístupné takmer okamžite
  • Ľahká rozpustnosť živín je podporovaná aj vlhkosťou pôdy
  • Vynikajúca aplikovateľnosť
COMPLEX 8/24/24 related desktop image COMPLEX 8/24/24 related tablet image COMPLEX 8/24/24 related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Súbor bol pridaný na stiahnutie

checked item scroll to the top