Zapamätať

COMPLEX 20/20 +7SO₃+Zn
Popis
COMPLEX 20/20 +7SO₃+Zn je NP hnojivo s vyváženým obsahom dusíka a fosforu, obohatené aj o síru a zinok.
Doporučená aplikácia
Tento produkt sa môže použiť na všetky plodiny na ornej pôde, najmä pre kukuricu - ako priama aplikácia, pričom je vhodný aj pre trávnaté porasty. Je tiež ideálnym doplnkom hnojenia a hnojív, ktoré obsahujú iba draslík.

Veľkosť granúl:

3,3-4,1 mm

Hustota:

1050 kg/m³

Farba:

Šedá

Pôvod:

Linz

Výhody
  • Vysoká fyzická kvalita zaručuje stabilitu počas skladovania a manipulácie
  • Živiny sú prístupné zväčša vo vodorozpustnej forme a sú pre rastliny prístupné takmer okamžite
  • Ľahká rozpustnosť živín je podporovaná aj vlhkosťou pôdy
  • Vynikajúca aplikovateľnosť
COMPLEX 20/20 +7SO₃+Zn related desktop image COMPLEX 20/20 +7SO₃+Zn related tablet image COMPLEX 20/20 +7SO₃+Zn related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Súbor bol pridaný na stiahnutie

checked item scroll to the top