Hľadám

hnojivo

obsahujúce

prvok

na výživu

plodiny

Hľadať

Zapamätať

COMPLEX 20/20 +7SO₃+Zn
Popis
COMPLEX 20/20 +7SO₃+Zn je NP hnojivo s vyváženým obsahom dusíka a fosforu, obohatené aj o síru a zinok.
Doporučená aplikácia
Tento produkt sa môže použiť na všetky plodiny na ornej pôde, najmä pre kukuricu - ako priama aplikácia, pričom je vhodný aj pre trávnaté porasty. Je tiež ideálnym doplnkom hnojenia a hnojív, ktoré obsahujú iba draslík.

Veľkosť granúl:

3.3-4.1 mm

Hustota:

1.05

Farba:

Grey

Pôvod

Linz

Výhody
  • Vysoká fyzická kvalita zaručuje stabilitu počas skladovania a manipulácie
  • Živiny sú prístupné zväčša vo vodorozpustnej forme a sú pre rastliny prístupné takmer okamžite
  • Ľahká rozpustnosť živín je podporovaná aj vlhkosťou pôdy
  • Vynikajúca aplikovateľnosť

Súbor bol pridaný na stiahnutie