Budúcnosť staviame na skúsenosti našich zákazníkov

Priebežne testujeme naše rôzne technológie hnojenia v hospodárstvach našich početných starých spoľahlivých zákazníkov. Našim cieľom je dostať odpoveď na aktuálne otázky v priebežne sa meniacich  podmienkach v pestovaní rastlín a na druhej strane by sme chceli priebežne rozširovať databázu týkajúcu sa rôznych rastlinných kultúr, ktorá je základom nášho odborného poradenstva.

Okrem vlastných pokusov v oblasti hnojenia už veľa pestovateľov testuje dlhé roky na svojich poliach produkty L.A.T, aby našli optimálnu technológiu hnojenia, ktorá by bola primeraná daným pomerom. Tešíme sa, že sa s Vami môžeme deliť o praktické skúsenosti niektorých z našich partnerov čo sa týka našich produktov a služieb.