Čo je N-tester?

N-tester je taký optický merací prístroj, ktorý slúži na indirektné určenie obsahu chlorofylu v rastlinách. Keďže obsah chlorofylu v rastlinách súvisí so zásobovaním dusíkom, používaním prístroja môžeme ľahko zistiť individuálnu potrebu dusíka jednotlivých porastov jesennej pšenice, a tak môžeme vypočítať množstvo odporúčaného hnojiva.

„Spýtaj sa rastliny, nie pôdy!“

Potreba dusíka rastlinných kultúr nebola nikdy stála, značne sa môže líšiť z roka na rok ale aj v rámci vegetačného obdobia, ba aj hodnoty jednotlivých parciel sa môžu líšiť.  Len aplikácia dusíkatého hnojiva v 2-3 dávkach umožňuje, aby sme pri každom rozmetaní a v každom roku prispôsobili množstvo hnojiva skutočným potrebám rastlín. Ale aké je optimálne množstvo?

Doterajšie metódy na výskum pôdy smerujúce na určenie optimálneho množstva dusíka boli zdĺhavé, potrebovali veľa času alebo neboli dosť spoľahlivé. Namiesto hesla „Spýtaj sa pôdy!“ prišla myšlienka „Spýtaj sa rastliny!“, ktorá priniesla so sebou v oblasti nákladov a presnosti zmenu paradigmy.

Analýza rastliny  pomocou N-testeru Vám poskytuje rýchle, spoľahlivé a cenné informácie o aktuálnom stave zásob živín v rastlinách. Z nameraných hodnôt je možné ľahko vypočítať optimálne množstvo dusíkatého hnojiva požadovaného vo fáze steblovania a klasenia.

Ďalšie informácie o N-tester nájdete tu.