Zvláštnosti pri zásobovaní slnečnice živinami

Potreba živín slnečnice, množstvo živín skutočne odčerpaných z pôdy a množstvo živín dodaných priemernou technológiou (200 kg/ha NPK 15/15/15 a 110 kg/ha MAS)

Slnečnica patrí z hľadiska pôdy k tolerantnejším rastlinám. Vďaka jej intenzívnej schopnosti vstrebania živín je schopná prijať  živiny aj v takých pôdach, kde by iné rastliny už neuspeli. Avšak ani v prípade slnečnice nie je účelné hnojenie len s dusíkom, lebo rastlina prijíma značné množstvo aj z iných  prvkov: k výnosu 3 t odčerpá z pôdy 120 kg dusíka, 90 kg fosforu a pribl. 210 kg draslíka na každom hektári.

Na grafe je tiež viditeľné, že množstvo priemerne dodaného hnojiva – hlavne, keď dodáme len dusíkaté umelé hnojivo – ani z ďaleka nepokryje potrebu slnečnice. Nie náhodou hovoríme, že slnečnica „vydiera“ pôdu.

Z dusíka ale nie je odporúčané dodanie väčšieho množstva, najviac 60-70 kg/ha, lebo nadmerné zásobovanie dusíkom znižuje obsah oleja a zvyšuje citlivosť na hubovité ochorenia. Je dôležité, aby sme rastlinám dodali dostatočné množstvo fosforu a draslíka. Fosfor má dôležitú úlohu v syntéze a preprave mastných kyselín a tak aj olejov. Zásoby živiny v zrnách vo forme fytínu je zlúčenina fosforu, a preto nedostatok fosforu má negatívny vplyv na plnosť semien. Draslík zvyšuje odolnosť proti suchu a znižuje škodlivý  vplyv chorôb spôsobených hubami a baktériami. V porovnaní s hnojením len s dusíkom môže mať používanie umelých hnojív NP resp. NPK značný vplyv na nárast výnosu. Pri dnešných vysokých cenách komodít rozdiel 0,5-1 t nie je vôbec zanedbateľný.

Medzi živinami treba spomenúť ešte aj síru, z ktorej na plochu s úrdodou 3 t/ha môžete dodať aj 30 kg/ha. Síra je veľmi dôležitým prvkom stavby prdouktov tzv. druhotnej látkovej výmeny, také zlúčeniny sú napr. aj rastlinné oleje. V prípade olejnatých rastlín je veľmi dôležité zabezpečenie primeraného množstva síry.

Naše odporúčanie na zásobovanie slnečnice živinami

Základné hnojivo (na jeseň alebo na jar, pred sejbou) Množstvo:
COMPLEX 15/15/15 alebo 300-400 kg/ha
COMPLEX 14/10/20 alebo 300-400 kg/ha
COMPLEX 18/25 250-350 kg/ha