Potreba hnojenia ozimnej pšenice

Optimálna dávka dusíka pre potenciálny výnos pšenice činí okolo 160-180 kg aktívneho dusíka na hektár. Vo zvyčajnej farmárskej technológii sa z ekonomických dôvodov a v dôsledku ekologických obmedzení aplikuje len 120-140 kg/ha.

Z najdôležitejších poľných plodín je to práve pšenica, ktorá reaguje na nedostatok dusíka najcitlivejšie. Dusík je najviac zodpovedný za vegetatívny rast pšenice a jeho vplyv je najviac vidieť na fenologickej fáze odnožovania, steblovania a klasenia. Behom týchto fáz je príjem dusíka koreňmi približne 30-30-30%. Znamená to, že pšenica od konca odnožovania prijme koreňovým systémom až 30 % celkovej potreby dusíka a od konca objavenia posledného vlajkového listu dosahuje táto hodnota 60 %. Táto "zásoba" predovšetkým zaisťuje ďalší rast. Pokiaľ sa rastliny nemôžu vyvíjať správnym spôsobom už od začiatku, nebudú neskôr s veľkou pravdepodobnosťou schopné tento deficit dohnať.

Klasy začínajú preberať iniciatívu už vo fáze odnožovania a pokiaľ je v tomto období nedostatok dusíka, nebudú rastliny neskôr schopné si ho vykompenzovať. Z tohto dôvodu, obzvlášť keď zostáva na poli veľa rastlinných úbytkov odporúča sa už na jeseň aplikovať 30-40 kg aktívneho dusíka na hektár. Zostávajúci objem dusíka sa aplikuje na jar, a to najmenej na dvakrát.