O jarnom regeneračnom hnojení repky

Keď to počasie dovoľuje, už môžeme začať so skorými jarnými prácami s pôdou a prvé hnojenia. K tomu sú samozrejme potrebné vyššie denné teploty, aby ráno ešte zamrznuté pôdy  neskôr povolili a tak sa mohli aj živiny vstrebávať. Podľa správnej hospodárskej praxe môžeme začať s hnojením po 15. februári. Vtedy, keď pôda nie je zamrznutá, a nie je na nej súvislá snehová pokrývka. Z praktického hľadiska môže byť dôležité vyčkať, kým  pôda dostatočne vyschne. Na zablatenej, vlhkej pôde spôsobujú pracovné stroje značné škody udupaním rastlín.

Z jarných hnojení je jedným z prvých skoré regeneračné hnojenie repky. Vegetácia začína pri priemerných teplotách nad 5°C, od tohto času sú rastliny schopné prijať živiny. Pre rastliny zoslabnuté v dôsledku dočasnej snehovej pokrývky a premenlivých teplôt (silný mráz, potom odmäk a dážď) je dôležité, aby sme ich vývoj na začiatku vegetácie podporovali rozpustnými a rýchlo vstrebajúcimi sa živinami a tak zabezpečili ich rýchly počiatočný rast.

Množstvo dusíkatého hnojiva dodaného na začiatku vegetačného obdobia treba prispôsobiť štádiu vývoja repkových rastlín. Stav, v ktorom sa nachádza na 1 m2 aspoň 30 rastlín, a rastliny majú 12 listov, priemer koreňového krčka je 15 mm už prijal 100-130 kg dusíka z pôdy na jednom hektári. Oproti tomu menej vyvinutý porast s 8 listami a 10 milimetrovým krčkom koreňa pri takej istej hustote rastlín prijal len 40-50 kg dusíka. V prípade slabo vyvinutých rastlín je hodnota prvého regeneračného hnojenia vyššia, odporúčame dodanie aspoň 80-100 kg/ha dusíka. Na prvé regeneračné hnojenie dobre vyvinutých, ale mrazom poškodených rastlín stačí aj  dusík v množstve 70-80 kg/ha.

Za účelom dodania rozpustných a ihneď vstrebávajúcich sa živín potrebných k rýchlemu počiatočnému vývoju sú výborné hnojivá LINZER AGRO TRADE. K dodaniu dusíka odporúčame naše dusíkaté hnojivo NAC 27N a LINZER NAC+S s obsahom síry. K primeranému vývoju by bolo treba zvážiť aj NPK hnojenie skoro na jar, hlavne na pôdach s nízkym alebo stredne vysokým obsahom fosforu a draslíka, v prípade slabo vyvinutých rastlín. Tak môžeme zabezpečiť pre naše rastliny rýchlo a ľahko vstrebajúci sa fosfor a draslík. K jarnému dodaniu NPK odporúčame náš produkt COMPLEX 20/8/8+3MgO+4S, ktorý obsahuje v nie poslednom rade aj rozpustnú síru.

Naše odporúčanie na zásobovanie repky živinami:

Základné hnojivo: 250-350 kg/ha COMPLEX 15/15/15 alebo
250-350 kg/ha COMPLEX 14/10/20+4S
Regeneračné hnojivo (skoro na jar) 200-250 kg/ha COMPLEX 20/8/8+3MgO+4S alebo
200-250 kg/ha NAC 27N alebo
200-250 kg/ha NAC+S
Regeneračné hnojivo (v čase steblovania) 200-250 kg/ha NAC 27N