Zvláštnosti pri zásobovaní kukurice živinami

Potreba živín kukurice, množstvo živín skutočne extrahovaných z pôdy a množstvo živín dodaných priemernou technológiou (330 kg/ha NPK 15/15/15 a 370 kg/ha LAV)

Kukurica je známa svojou vysokou potrebou živín, k dosiahnutiu úrody 10 t/ha prijíma z pôdy asi 280 kg dusíka, 110 kg fosforu a 300 kg draslíka na hektár. Množstvo skutočne odobratých živín z oblasti je značne menšie, lebo zostatky stebiel ostávajú väčšinou na pôde, a neskôr budú zapracované do pôdy. Ale k vytvoreniu tohto obrovského množstva stebiel a úrody rastliny potrebujú toto veľké množstvo živín počas vegatačného obdobia, a to vo vhodnom čase a vo vhodnej forme.

Zásobovanie dusíkom má dôležitú úlohu okrem rastu hmotnosti od vytvorenia šúľkov do konca plného dozrievania. V prípade priaznivého zásobovania dusíkom začína skôr aj kvitnutie, denný príjem dusíka je v tomto čase najväčší.

Popri dusíku ale sú dôležité ďalšie dva makroprvky. Kukurica potrebuje na začiatku vývoja a v čase kvitnutia väčšie množstvo fosforu. V prípade nedostatočného zásobovania fosforom sa objaví na listoch červené sfarbenie. Tento symptóm sa môže objaviť aj vtedy, keď je pôda ešte príliš studená, a rastliny kvôli tomu nemôžu prijímať fosfor. V tomto prípade môžeme zabezpečiť živinu potrebnú k počiatočnému vývoju klíčiacich  rastlín hnojivami obsahujúcimi ľahko rozpustný fosfor. Kukurica reaguje veľmi dobre na hnojenie fosforom, pod vplyvom vhodného zásobovania fosforom môže množstvo úrody narásť až o 30-40%.

V pestovaní kukurice je rozhodujúce aj hnojenie draslíkom, keďže táto živina zohrá rozhodujúcu úlohu v regulovaní hospodárenia rastliny s vodou, a tak ovplyvňuje aj mieru odolnosti voči suchu. Rastliny dobre zásobované draslíkom dobre znášajú nedostatok vody. A sú odolnejšie aj voči iným stresovým faktorom.

Pri pestovaní kukurice hrá dôležitú úlohu medzi mikroprvakami zinok. Pod vplyvom nedostatočného zásobovania pôdy zinkom respektíve nadmerného hnojenia fosforom sa môžu objaviť v rastlinách kvôli vzniku nerozpustných zinkových fosfátov symptómy  nedostatku zinku.

Aj v prípade kukurice sa rozšírilo jesenné základné hnojenie s hnojivami NPK alebo PK. Ak sa to neuskutočňuje – z materiálnych dôvodov, kvôli počasiu alebo z technických dôvodov – je tu možnosť jarného dodania NPK. V tomto prípade je ale dôležité, aby používané umelé hnojivo obsahovalo rozpustné živiny, lebo už nie je čas na pomalé sprístupňovanie živín. Hlavne na prijateľnosť fosforu treba brať ohľad.

Nákladovo výhodný spôsob jarného základného hnojenia je dodanie živín sejacím strojom do riadkov alebo vedľa riadkov. V prípade takého riešenia treba klásť obzvlášť veľký dôraz na štruktúru a kvalitu granúl hnojiva. Zapchávanie strojov spôsobuje nie len nepríjemnosť, ale aj zbytočné náklady a stratený čas. Dodanie hnojiva súčasne so sejbou sa ukazuje účinným hlavne vtedy, keď je pôda studená alebo hlinitá a menej zásobovaná fosforom.

Naše odporúčanie na zásobovanie kukurice živinami:

Základné hnojivo (jeseň alebo jar) 350-500 kg/ha COMPLEX 15/15/15 alebo
350-500 kg/ha COMPLEX 14/10/20+4S
Štartovacie hnojivo (pred sejbou) 200-250 kg/ha COMPLEX 24/14+3S+Cu+Zn
250-300 kg/ha COMPLEX 20/8/8+3MgO+4S
200-300 kg/ha COMPLEX 14/10/20+4S
Regeneračné hnojivo 100-200 kg/ha NAC 27N