Jesenné základné hnojenie repky

Potreba živín u repky, množstvo živín skutočne extrahovaných z pôdy a množstvo živín dodaných priemernou technológiou (400 kg/ha NPK 15/15/15 a 330 kg/ha LAV)

Už dávno je známa skutočnosť, že repku pestovať len s dusíkom nie je možné, alebo aspoň sa neoplatí . Množstvo a kvalita jesenného základného hnojenia sú rozhodujúce, v každom prípade odporúčame používanie komplexných NPK hnojív. Množstvo, ktoré má byť dodané, určuje množstvo účinnej látky dusíka: dusík dodaný umelým hnojivom NPK by nemal byť viac než 30-40 kg/ha. Pod vplyvom nadmerného množstva dusíka sa  môže repka vyvinúť na jeseň viac, než by to bolo potrebné, mohlo by dôjsť k vybehnutiu, a to by bolo z hľadiska zimnej odolnosti rizikové. Čím skôr sejeme repku, tým menej dusíka by sme jej mali dodať, lebo čas do nástupu zimy v prípade skorej sejby je dlhší, a je väčšia pravdepodobnosť, že sa rastliny príliš vyvinú. Je dôležité, aby sa do zimy dostali dostatočne vyvinuté, posilnené rastliny, medzi počtom kmeňových listov a úrodou je totiž pozitívna súvislosť: čím viac listov a silnejšie korene  má rastlina na jeseň, tým viac kvetových stebiel bude mať na jar.

 Z fosforu a z draslíka – v súvislosti od vlastností polohy miesta a pôdy – v prípade úrody 3 t/ha prijímajú rastliny z pôdy asi 105 kg fosforu a 130 kg draslíka..

Množstvo živín skutočne odčerpaných v zrne je síce značne menšie, ale k vytváraniu vhodnej hmotnosti koreňov, stebla a zŕn musí byť rastlinám k dispozícii celé potrebné množstvo počas vegetačného obdobia.

Na jesenné základné hnojenie je tak najlepšou voľbou kvalitné komplexné umelé hnojivo, ktoré obsahuje živiny v rozpustnej, a tak ihneď prijateľnej forme. Nesmieme zabudnúť, že kým sa draslík pohybuje až centimetre, fosfor je schopný na milimetrové pohyby v pôde, teda je podstatné, aby sme živiny dodali rovnomerne a do hĺbky koreňov.
Dôležitým faktorom je aj síra, repka potrebuje veľa síry. Síra je neodmysliteľná nielen k syntéze olejov, ale má dôležitú úlohu aj v tvorbe chlorofylu.   Kvôli tomu sa môže objaviť nedostatok síry aj na jeseň, a preto sa oplatí v prípade jesenného základného hnojenia používať komplexné hnojivo s obsahom síry. Základnými hnojivami s obsahom síry môžeme dodať až 12-20 kg/ha síry, čo pokryje značnú časť potreby rastlín.

Ďalším dôležitým mezoprvkom pre repku je vápnik,  rastlina sa cíti dobre hlavne na mierne zásaditých pôdach.  Toho potrebuje asi 50 kg na hektár. NPK hnojivá zvyčajne obsahujú vápnik, a tak s jesenným základným hnojením dodáme do pôdy aj ďalšiu dôležitú živinu. Nesmieme zabudnúť ani na to, že typ umelého hnojiva používaného k jarnému dusíkatému regeneračnému hnojeniu môže byť rozhodujúci na zásobovanie vápnikom. Oproti liadku amónnemu liadok vápenato-amónny.    Obsahuje vápnik, tak napríklad používaním NAC 27 N pri dávke 300 kg/ha dodáme až 37 kg vápnika na hektár, čo s dobre zvoleným komplexným základným hnojivom už pokryje potrebu vápnika v repke.

Z mikroprvkov je v prípade repky najdôležitejší bór. Jeho najznámejšou funkciou je podpora oplodnenia kvetov, ale okrem toho je dôležitý v delení buniek a v látkovej výmene uhľohydrátov, v prípade potreby je jeho jesenné dodanie odôvodnené vo forme listových hnojív.
Keď rastlina dostane počas počiatočného vývoja všetky živiny, do zimy sa dostane v posilnenom a dobre zakorenenom stave, čo znamená veľký krok na ceste k dobrej úrode..

Naše odporúčanie na zásobovanie repky živinami:

Základné hnojivo: 250-350 kg/ha COMPLEX 15/15/15 alebo
250-350 kg/ha COMPLEX 14/10/20+4S
Regeneračné hnojivo (na skorú jar) 200-250 kg/ha COMPLEX 20/8/8+3MgO+4S alebo
200-250 kg/ha NAC 27N alebo
200-250 kg/ha NAC+S
Regeneračné hnojivo (v čase steblovania) 200-250 kg/ha NAC 27N