Poradenstvo v oblasti zásobovania živinami (hnojenia)

Borealis L.A.T ponúka popri distribúcii a predaji umelých hnojív služby v celom predajnom reťazci, s hlavným dôrazom na podporu konečných spotrebiteľov. Našim hlavným cieľom je optimalizácia hnojenia a nepriamo úspešnosť hospodárenia. Cieľom našich pokusov hnojenia vykonaných na rôznych miestach je zistenie toho, akou stratégiou hnojenia môže dosiahnuť pestovateľ optimálny výnos.

Tieto výskumné výsledky sú základom nášho poradenstva. Podujatia, prednášky, výstavy a ukážky na ornej pôde poskytujú hodnotnú možnosť na to, aby sa naši kolegovia dostali do osobného kontaktu s farmármi, a tak ich neskôr mohli podporovať osobným odborným poradenstvom.

Novinky si nájdete v stále aktualizovanom bode Správy.