Hľadám

hnojivo

obsahujúce

prvok

na výživu

plodiny

Hľadať
 • Molybdén (Mo)
  4294.95
  Mo
 • Iónová forma
 • Anión/Katión
  MoO42-
 • List
 • Zdroj: Sopečný
 • 15 mm okolo korienkov

Molybdén

(Mo)

Čo molybdén robí originálnym, je jeho správanie, ktoré je úplne odlišné od iných stopových prvkov vo vzťahu k pH pôdy: nie je k dispozícii v kyslej pôde, ale stane sa veľmi rozpustným a môže sa uvoľniť zo základnej pôdy. Príslušné množstvá sú veľmi malé a vyžadujú presnosť a umiernenosť v aplikáciách.
Mo
Rastlina
Rastlina
Pôda
Pôda
Plodiny
Plodiny
Pôvod
Pôvod
Kľúče
Kľúče
DÔLEŽITOSŤ RASTLINY:
Molybdén sa podieľa predovšetkým na enzymatických mechanizmoch súvisiacich s asimiláciou dusíka (nitrogenáza a reduktáza nitrátu).
ABSORPČNÉ MECHANIZMY:
Molybdén sa absorbuje cez pôdny roztok ako anión.
INTERAKCIE, OSOBITOSTI:
Molybdén funguje celkom dobre v súčinnosti s fosforom. Síra má okysľujúci účinok v pôde, ktorá bráni dostupnosti Mo.
Na rozdiel od iných stopových prvkov, molybdén je k dispozícii najmä v kyslých pôdach. To potom úzko súvisí so železom. So zvyšujúcou hodnotou pH sa molybdénu stáva mobilný a jeho dostupnosť sa násobí. Čerstvé organické hmoty zabezpečujú dostatočnú zásobu Mo. To, samozrejme, nie je prípad rašeliny, ktorá sa vytvára v kyslom prostredí. Graf zobrazuje rôzne formy Mo týkajúce sa hodnoty pH v pôde. To jasne ukazuje sa, že obsah MoO42- v asimilovateľnej forme pre rastlinu sa výrazne zvyšuje s vyššou hodnotou pH.
ANALÝZA PÔDY:
Molybdén sa extrahuje konkrétne s oxalátom. Analýza pôdy pre Mo nie je bežná, ale môže byť vykonaná na vyžiadanie.

Citlivosť

Legenda k tabuľke:
 • Vysoká

 • Význačná

 • Stredná

Mo
Sugar Beet
pšenica
mrkva
lucerna
melón
Zemiaky
sója
Paradajky
Cauliflower
špenát
ďatelina
Letuce
repka
brokolica
citrus
ovos
hrach
reďkovka
kvaka
kukurica
Jačmeň
raž
cirok
ryža
jablko a hruška
Vinica
špargľa
broskyňa

Citlivosť a symptómy

Symptómy nedostatku Mo sú charakteristické príznakmi deficitu dusíka v strukovinách. Pretože Mo je nevyhnutný pre činnosť nitrogenázy a fixáciu N2, je možné pozorovať N-deficit. Na kŕmnych plodinách z čeľade kapustovité sa na listoch objavujú medzižilkové chlorotické fľaky, ktoré majú sivastý vzhľad a mäkkú konzistenciu. V najťažších prípadoch sú listy rastlín úplne zdeformované.

Prebytok a potreba

Nadbytok molybdénu blokuje meď a môže spôsobiť deficit v obilninách a kŕmnej tráve. Acidofilné plodiny, ako je napríklad kaučukovník, sú citlivé na akýkoľvek prebytok molybdénu.

Obsah pôdy sa značne líši v závislosti od zdroja podložia, obsahu železa a úrovne kyslosti. Všeobecne možno povedať, že asimilovateľný Mo je viac prítomný v alkalických zeminách, pôdach bohatých na organickej hmoty a v mladých pôdach získaných z vulkanickej horniny, zatiaľ čo pôdy bohaté na železo majú nízky obsah Mo. Hnojivá obsahujú Mo, napr. sodík alebo molybdénan amónny.
OBSAH PÔD:
Bežne sa nevykonávajú testy na obsah Mo v pôde. Avšak pôdy chudobné na Mo a bohaté na železo majú nedostatok potreby plodín.
OBSAH ORGANICKEJ HMOTY:
Vysoký obsah organickej hmoty,môže zapríčiniť nízka pH, a znížiť riziko nedostatku. Pravidelné pridávanie organickej hmoty môže plodinám poskytnúť rozpustný Mo. Naopak, pridávanie rašeliny vedie k viazaniui Mo na humínových kyselinách.
KLÍMA:
Vysoká teplota nad25° zvyšuje rozpustnosť Mo v pôde. Suché podmienky, na druhej strane , spôsobujú nedostatok Mo.
pH:
To je najdôležitejším faktorom pre absorpciu Mo rastlinami. Pri vysokom pH je Mo veľmi mobilný.
INTERAKCIA S INÝMI PRVKAMI:
Fosfor uľahčuje absorpciu a transport molybdénu. Táto pozitívna interakcia sa vyskytuje, keď je Mo kombinácii s P. Vysoké hladiny železa prispievajú k obmedzeniu vstrebateľnosti Mo. Nadbytok medi, rovnako ako pridávanie Cu, znižujú absorpciu Mo; prebytok mangánu má rovnaký účinok.