MAP 12/52

NP hnojivo s vysokým obsahom fosforu, výborne vhodné na jesenné fosforečné hnojenie vo veľkom množstve.
Pokyny na používanie: Jeho používanie je odporúčané predovšetkým na takých plochách, kde je potrebné dodanie veľkého množstva fosforu počas jesenného základného hnojenia.

MAP 12/52

 •                    
 • Objemová hmotnosť: 1270 kg/m³
Informovať

Prehľad

 • Silný dážď alebo búrka vyplaví dusík z čerstvo hnojenej pôdy?
 • Ktorá forma dusíka je najvhodnejšia na hnojenie obilia?
 • Koľko síry potrebuje repka?
 • Je riadkové hnojenie kukurice lepšie, než čisto plošné hnojenie?
 • ´Koľko času musí uplynúť medzi hnojením s vápnom a minerálnym hnojením s obsahom N?
 • V akej výške má byť hnojenie fosforom v prípade kukurice?
 • Ako sa rozpúšťa fosfor v L.A.T NPK?
 • Kde môžem kúpiť L.A.T hnojivá?
 • Aká kombinácia sa hodí najlepšie pre hovädziu maštalný hnoj?
 • Ktorá kombinácia NP/NPK sa hodí najlepšie pre hnojovicu ošípaných?
 • Ktorá kombinácia NP/NPK sa hodí najviac k hnojeniu slepačím trusom?
Silný dážď alebo búrka vyplaví dusík z čerstvo hnojenej pôdy?
V prípade silných dažďov hrajú podstatnú úlohu forma terénu a množstvo zrážok za časovú jednotku. Veľké množstvo vody vo veľmi krátkom čase, ktoré vedie na šikmých povrchoch k narušeniu najvyššej vrstvy pôdy, spôsobuje odplavovaním jemnej zeminy aspoň čiastočne aj odplavenie živín z pozemku. Na rovných povrchoch bez odplavovania hornej vrstvy oproti tomu sa nemusíme báť o stratu živín z predtým uskutočneného hnojenia. SDplavovanie do hlbších vrstiev pôdy sa uskutočňuje len na veľmi plytkých pôdach resp. v čase bez vegetácie.
Ktorá forma dusíka je najvhodnejšia na hnojenie obilia?
Aby sme obiliu umožnili plynulý štart do vegetácie, je dôležité dodávať rýchlo účinné, vo vode rozpustné živiny. V tomto čase, keď teplota pôdy je ešte veľmi nízka, treba jednoznačne uprednostňovať dusičnanový dusík. Močovina pôsobí v tomto čase väčšinou veľmi neskoro a nekontrolovane.
Koľko síry potrebuje repka?
Repkový porast s výnosom 4 t/ha absorbuje 32 kg S/ha cez repkové zrno, kým celková rastlina pri tomto výnose 56 kg S/ha. Keďže zanášanie síry z atmosféry je veľmi nepatrné a S- mineralizovanie v pôde začína neskoro (od teploty pôdy vo výške 12°C), osvedčilo sa hnojenie sírou v rozsahu 30 – 40 kg S/ha.
Je riadkové hnojenie kukurice lepšie, než čisto plošné hnojenie?
Túto otázku nemôžeme všeobecne zodpovedať s „áno“ alebo s „nie“. Je isté, že na ťažkých, hlinitých pôdach, ktoré sa na jar veľmi ťažko oteplia resp. v rokoch s nízkymi teplotami v máji a v júni ako aj na pôdach chudobných na P prináša riadkové hnojenie výhodné výnosy. Na teplých miestach alebo v rokoch s rýchlym vývojom mladých rastlín na základe teplej jari ako aj na pôdach s vysokým obsahom P sa ukazujú väčšinou malé rozdiely vo výnose. Keď riadkové hnojenie je vynechané, dosahuje kukurica často ďaleko rozvetvený koreňový systém v porovnaní s porastom, ktorého dolná časť bola hnojená – v rokoch so suchým letom môže porast s lepším koreňovým systémom prijať viac podzemnej vody a tak dosiahnuť lepšie výnosy.
´Koľko času musí uplynúť medzi hnojením s vápnom a minerálnym hnojením s obsahom N?
Zásadne dôjde k väčším stratám N-plynov po hnojení pri pH hodnotách nad 9. Karbonáty (uhlíkaté kyslé vápna) majú východiskovú pH hodnotu maximálne 7,5, to znamená, že tu by mohlo dôjsť k hnojeniu bezprostredne po hnojení s vápnom, bez toho, aby sme sa museli báť o stratu dusíka. Keď sa hnojenie s vápnom uskutočňuje s vápnom, ktoré sa vo vode rozpustí, a ktoré nie je viazané karbonátmi (pálené vápno, miešané vápno), malo by sa uskutočniť medzi hnojením s vápnom a hnojením s dusíkom spracovanie pôdy alebo by malo medzitým aspoň raz pršať.
V akej výške má byť hnojenie fosforom v prípade kukurice?
Pokusy z uplynulých rokov ukázali, že hnojenie fosforom vo výške odberu množstvom úrody prináša optimálne výnosy. P-množstvá nad týmto rozsahom prinášali sotva viac výnosov. V prípade výnosu suchej kukurice v množstve 11 t/ha sa osvedčilo hnojenie fosforom v množstve 80 – 90 kg P2O5/ha.
Ako sa rozpúšťa fosfor v L.A.T NPK?
Všetky NPK z produkčného sídla v Linzi majú hodnotu rozpúšťania sa vo vode nad 80 % a sú preto rýchlo a bezpečne účinné.
Kde môžem kúpiť L.A.T hnojivá?
Produkty L.A.T dostanete zásadne v súkromných poľnohospodárskych predajniach a v distribučných skladoch. Informujte sa u obchodníka, ktorému dôverujete!
Aká kombinácia sa hodí najlepšie pre hovädziu maštalný hnoj?
Keďže hovädzia hnojovica obsahuje menej fosforu ale tým viac vápnika, najlepším doplnkom je NP hnojivo so zvýšeným obsahom P ako 18/25 alebo 20/20.
Ktorá kombinácia NP/NPK sa hodí najlepšie pre hnojovicu ošípaných?
Hnojovica ošípaných obsahuje s hodnotou asi 3,5 kg/m3 také isté množstvo fosforu ako draslíka. Keď bude kukurica pred obrábaním hnojená s ca. 20 kg/m3 hnojovicou ošípaných, optimálnym doplnkom živín je NPK hnojivo s výrazným obsahom P ako 20/8/8 alebo 21/7/7.
Ktorá kombinácia NP/NPK sa hodí najviac k hnojeniu slepačím trusom?
Slepačí trus s ca 5 kg/m3 fosforu a 3 kg/m3 draslíka predstavuje účinné hnojivo s výrazným obsahom P. NPK s nižším obsahom P ako 10/10/20 alebo 21/10 ( pri vyššom zásobovaní draslíkom resp. draselným hnojením) sú vhodné doplnky živín.